Wybory prezydenckie 2020. Wybory hybrydowe: czym są? Jakie obowiązują zasady?

Wybory prezydenckie 2020. Wybory hybrydowe - z taką formą głosowania najprawdopodobniej spotkamy się w tegorocznych wyborach prezydenckich? Czym są i na jakich zasadach będą się odbywać?

Wybory prezydenckie 2020. Wybory hybrydowe: czym są?

Czym są wybory hybrydowe? Jeszcze do niedawna byliśmy przekonani, że wybory prezydenckie odbędą się w całości w trybie korespondencyjnym. Poczyniono nawet przygotowania w tym kierunku: wydrukowano karty do głosowania oraz inne elementy pakietu wyborczego. 

Nie jest znany termin wyborów, ale aktualnie trwają prace nad przeprowadzeniem wyborów hybrydowych, czyli łączących w sobie możliwość głosowania tradycyjnego i korespondencyjnego. Ustawa została już przyjęta przez Sejm: za głosowali posłowie PiS oraz 10 z Konfederacji. Teraz trafiła ona do Senatu, który w ostatnim tygodniu maja ma nad nią głosować. 

Wybory hybrydowe: zasady

Zasady wyborów hybrydowych są połączeniem zasad dotyczących wyborów przeprowadzanych w sposób tradycyjny, w lokalach wyborczych oraz korespondencyjnych. Zasady głosowania w lokalu wyborczym nie ulegają zmianie. Jeśli chcemy natomiast nasz głos oddać korespondencyjnie, należy:

  • zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego na 12 dni przed wyborami lub 5 jeśli znajdujemy się na kwarantannie, czy też pozostajemy w izolacji;
  • zgłoszenie można przekazać pisemnie lub za pośrednictwem Internetu;
  • powinno ono zawierać nazwisko i imię, datę urodzenia, PESEL oraz adres;
  • wyborcy mieszkający za granicą muszą podać miejsce pobytu, a także numer ważnego  paszportu.

W przypadku gdy zdecydujemy się na głosowanie korespondencyjne:

  • pakiet wyborczy na terenie Polski powinniśmy dostać nie później niż pięć dni przed wyborami;
  • za granicą konsul wysyła taki pakiet nie później niż sześć dni przed wyborami.

Wyborca zobowiązany jest z kolei najpóźniej dwa dni przed dniem wyborów osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, dostarczyć kopertę zwrotną:

  • do Urzędu Gminy - w kraju;
  • do konsula - za granicą.

Zobacz też: Wybory korespondencyjne 2020 - zasady. Jak ma wyglądać głosowanie korespondencyjne?

Wybory 2020. Wybory hybrydowe: jak będziemy głosować?

W zależności od tego, jaką formę głosowania wybierzemy, procedura wyborów hybrydowych będzie przebiegała następująco:

  • przy głosowaniu korespondencyjnym: na kopercie zwrotnej znajdującej się w pakiecie wyborczym należy wpisać swoje imię, nazwisko oraz PESEL; wypełnioną kartę do głosowania włożyć do koperty, zakleić ją, a następnie włożyć do koperty zwrotnej razem z podpisanym oświadczeniem. Na niej wpisać adres odpowiedniej komisji wyborczej: głosujący w kraju najpóźniej dwa dni przed wyborami wrzucają kopertę zwrotną do znajdującej się na terenie Urzędu Gminy nadawczej skrzynki; za granicą natomiast głosujący na własny koszt przesyła pakiet do konsula;
  • przy głosowaniu tradycyjnym w lokalach wyborczych głosujący będą pojawiać się z dowodem tożsamości; od rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu musi być równocześnie obecnych, co najmniej trzech członków obwodowej komisji wyborczej (w tym również przewodniczący komisji lub jego zastępca), a w przypadku komisji powołanej w składzie trzech osób – co najmniej dwóch członków, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca; zapewnione będą wszelkie środki ochrony związane z szerzącą się epidemią koronawirusa.

Zobacz też: Wybory prezydenckie 2020. Lista lokali wyborczych. Gdzie głosować?

Zobacz wideo Wybory korespondencyjne
Więcej o: