Wybory prezydenckie 2020. Jak głosować w wyborach? Jak wypełnić kartę do głosowania?

Jak głosować w wyborach prezydenckich 2020? Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 28 czerwca. Wyborcy będą mogli głosować na jednego z 11 kandydatów. Jak wypełnić kartę do głosowania? Jak oddać ważny głos?

Jak głosować w wyborach prezydenckich 2020?

Głosowanie w wyborach prezydenckich w tradycyjnej formie powinno przebiegać w następujący sposób:

 • osoba uprawniona do głosowania udaje się z dokumentem tożsamości do obwodowej komisji wyborczej;
 • po wylegitymowaniu się otrzymujemy kartę do głosowania, z którą udaje się w miejsce, w którym może w sposób tajny oddać swój głos;
 • na karcie zazna przy jednym nazwisku jeden krzyżyk (dwie przecinające się linie) - wtedy oddany głos jest ważny;
 • kartę z zaznaczonym nazwiskiem wrzuca do zaplombowanej urny wyborczej.

Jak głosować w wyborach prezydenckich w formie korespondencyjnej? Koncepcję przebiegu oddawania głosów w wyborach korespondencyjnych zawarto w Ustawie w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która została przyjęta przez Sejm. Ustawa zakłada, że:

 • Poczta Polska w okresie od 7 do 1 dnia przed wyborami dostarcza pakiet wyborczy do skrzynki pocztowej wyborcy na adres wskazany w spisie wyborców;
 • W skład pakietu wyborczego wchodzi: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
 • Po oddaniu głosu (analogicznie jak w przypadku głosowania w formie tradycyjnej), głosujący podpisuje oświadczenie, wpisując w odpowiednich rubrykach swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL;
 • Po wypełnieniu karty do głosowania wyborca wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem;
 • Koperta powinna zostać umieszczona w nadawczej skrzynce pocztowej operatora wyznaczonego (Poczty Polskiej)  lub w innej skrzynce przeznaczonej do umieszczania kopert z głosami. 

Wybory 2020. Jak wypełnić kartę do głosowania?

Niezależnie od formy przeprowadzenia wyborów prezydenckich 2020, kluczowym elementem oddania ważnego głosu jest postawienie jednego krzyżyka przy nazwisku jednego kandydata. W przypadku wyborów korespondencyjnych, istotne jest także wypełnienie oświadczenia dołączonego do pakietu wyborczego "o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania". Dane, które są wymagane do uzupełnienia na oświadczeniu to: imię, nazwisko i numer PESEL głosującego. 

Wybory prezydenckie 2020. Jak zaznaczyć prawidłowo głos?

Prawidłowe zaznaczenie głosu w obu formach głosowania nie ulega zmianie. Aby był on ważny, musimy przy nazwisku wybranego kandydata postawić wyraźny krzyżyk (w postaci dwóch przecinających się linii). Zaznaczenie większej liczby kandydatów oznacza głos nieważny.

Na ważność głosu nie wpływa dopisanie dodatkowych nazwisk czy numerów list lub innych znaków poza kratkami przeznaczonymi na wpisanie "x". 

Kiedy głos oddany w wyborach kopertowych będzie nieważny? Oprócz postawienia krzyżyka przy dwóch nazwiskach lub postawienia innego znaku niż krzyżyk w kratce przeznaczonej na oddanie głosu, głos unieważni również:

 • brak w kopercie zwrotnej podpisanego oświadczenia wyborcy  o osobistym i tajnym oddaniu głosu;
 • wpisanie na oświadczeniu nie swoich lub nieczytelnych danych;
 • niezaklejenie koperty z głosem lub ślady jej uszkodzenia. 
Zobacz wideo Marek Borowski o wyborach kopertowych
Więcej o: