Wybory parlamentarne 2019. Dziś ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców

Wybory parlamentarne 2019. 8 października wypada ostatni dzień, kiedy można dopisać się do spisu wyborców, co uprawnia do wzięcia udziału w głosowaniu poza miejscem swojego zamieszkania. Wnioski można składać osobiście do urzędu gminy lub logując się na konto w ePUAP.
Zobacz wideo

Jeszcze tylko dziś można dopisać się do spisu wyborców poza miejscem swojego zameldowania. Dzięki temu wyborca będzie mógł wziąć udział w wyborach parlamentarnych i zagłosować w lokalu odpowiadającym aktualnemu miejscu zamieszkania lub przebywania.

Wybory parlamentarne 2019. Jak zagłosować poza miejscem zameldowania?

Do 8 września do urzędów muszą wpłynąć wnioski dotyczące dopisania się do spisu na wybory parlamentarne 2019. Wnioski można składać m.in. do urzędów gminy, na terenie której będziemy przebywali w dniu głosowania. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane wyborcy: imiona, nazwisko, datę urodzenia, imię ojca, numer PESEL, adres zameldowania oraz adres czasowego pobytu w dniu wyborów.

Dodatkowo wniosek można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem konta w ePUAP. Jeśli nie posiadamy profilu zaufanego, to możemy go założyć logując się przez stronę banku. W tym celu należy wejść na stronę rządową www.gov.pl, a następnie wybierając katalog "dopisz się do spisu wyborców" oraz wybierając stronę logowania się przez bank. Wtedy za pośrednictwem naszego banku zakładamy profil zaufany i wysyłamy wniosek o dopisanie się do spisu wyborców.

W przypadku głosowania za granicą wnioski o dopisanie do spisu wyborców przyjmowane są przez polskich konsulów do czwartku 10 października. Jeśli aktualnie przebywamy w miejscu swojego zameldowania, ale podczas głosowania będziemy w innym miejscu, możemy również uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Umożliwia on głosowanie w wyborach w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą oraz na polskim statku morskim. Wniosek taki składamy w urzędzie gminy najpóźniej do 11 października.

Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 13 października. Swoje głosy na kandydatów do Sejmu i Senatu można oddawać w odpowiednich lokalach wyborczych między 7 a 21.

Więcej o: