Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie korespondencyjne. Do kiedy można głosować?

Wybory parlamentarne 2019. W październikowych wyborach do Sejmu i Senatu osoby niepełnosprawne będą mogły oddać głos drogą korespondencyjną. Jakie przepisy określają to, kto może zagłosować korespondencyjnie? Kiedy upływa termin głosowania?
Zobacz wideo

Zapisy dotyczące głosowania korespondencyjnego znajdziemy w kodeksie wyborczym. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. wskazuje, kto może oddać głos drogą korespondencją oraz, jakie wnioski należy w tym celu złożyć. 

Wybory parlamentarne 2019. Kto może zagłosować korespondencyjnie?

Możliwość głosowania korespondencyjnego przysługuje wyborcom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym również osobom mogącym przedstawić orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej. Głosowanie korespondencyjne możliwe jest tylko na terenie kraju. 

Jeśli chcemy zagłosować korespondencyjnie, musimy zgłosić taki zamiar komisarzowi wyborczemu (odpowiedniemu dla naszego miejsca zameldowania) do 13 dni przed dniem wyborów. Zgłoszenie można złożyć w formie ustnej, pisemnej, przez faks lub internetowo. Wniosek powinien zawierać następujące dane: 1. imię (imiona), 2. nazwisko, 3. imię ojca, 4. datę urodzenia, 5. numer PESEL, 6. oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, 7. wskazanie konkretnych wyborów, 8. kopię orzeczenia o niepełnosprawności i 9. adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Osoby niedowidzące muszą dołączyć prośbę o załączenie nakładki w alfabecie Braille'a.

Wybory parlamentarne 2019. Pakiet wyborczy. Jak zagłosować korespondencyjnie?

Po złożeniu wniosku wyborca - nie później niż na siedem dni przed terminem głosowania - otrzymuje  do rąk własnych pakiet wyborczy, na który składają się: karta lub karty do głosowania, zaadresowana koperta zwrotna, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcja do głosowania. 

By oddać ważny głos wyborca zaznacza w kratce znak "X" obok nazwiska wybranego kandydata, a później umieszcza kartę do głosowania w kopercie. Zaklejoną kopertę z kartą oraz podpisane oświadczenie należy włożyć do koperty zwrotnej i dostarczyć do właściwej terytorialnie komisji wyborczej (w dniu głosowania) lub dowolnej placówki pocztowej (najpóźniej do trzeciego dnia roboczego przed wyborami). Kopertę można przekazać również listonoszowi.

Więcej o: