Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie w innym mieście. Jak zmienić miejsce głosowania?

Wybory parlamentarne 2019. Nowy parlament wybierzemy już w niedzielę, 13 października. Głosy na posłów i senatorów oddajemy zazwyczaj w lokalu wyborczym właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Co jednak w sytuacji, gdy chcemy zagłosować w innym mieście?
Zobacz wideo

Meldunek w danej gminie sprawia, że nasze nazwisko znajduje się w miejscowym rejestrze wyborców. Co jednak, jeśli będziemy chcieli zagłosować w najbliższych wyborach w innym miejscu lub nie mamy stałego miejsca zamieszkania? By to zrobić, powinniśmy dopisać się do spisu wyborców lub uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. 

Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie poza miejscem zameldowania - dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy w złożyć w urzędzie gminy, na terenie której chcemy głosować. Należy to zrobić co najmniej pięć dni przed dniem wyborów. W przypadku najbliższych wyborów do Sejmu i Senatu termin składania wniosków upływa 8 października.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców musi zawierać następujące dane: 1. imiona i nazwisko, 2. imię ojca, 3. datę urodzenia, 3. numer PESEL, 4. adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców), 5. adres, pod którym wyborca przebywa czasowo.

Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie poza miejscem zameldowania - zaświadczenie o prawie do głosowania

Drugim sposobem na oddanie głosu poza miejscem zameldowania jest posłużenie się zaświadczeniem o prawie do głosowania. Dokument wydawany jest wszystkim wyborcom, a wniosek o jego wydanie należy złożyć (osobiście, drogą mailową lub faksem) w urzędzie gminy odpowiedniej dla naszego miejsca zameldowania. Zaświadczenie upoważnia do oddania głosu w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą i na polskim statku morskim. W przypadku najbliższych wyborów parlamentarnych zaświadczenia o prawie do głosowania będą wydawane do piątku 11 października.