Wybory parlamentarne 2019. Wyniki w okręgach 81, 82, 83 woj. świętokrzyskie. Kto dostał się do Senatu?

Wybory parlamentarne 2019. O kształcie przyszłego parlamentu zdecydowaliśmy przy wyborczych urnach w minioną niedzielę, 13 października. Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego wybierali senatorów w okręgach o numerach: 81, 82 i 83. Wiemy już, kto będzie reprezentował wspomniane okręgi w kolejnej kadencji izby wyższej parlamentu.
Zobacz wideo

Wybory parlamentarne odbyły się w minioną niedzielę, 13 października. Przy urnach wyborczych Polacy zdecydowali o obsadzie 460 poselskich i 100 senatorskich mandatów. W przypadku izby wyższej parlamentu, głosowaliśmy w stu jednomandatowych okręgach wyborczych. Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego wybierali swoich przedstawicieli w okręgach o numerach: 81, 82 i 83. 

Poniżej zamieszczamy nazwiska kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w danych okręgach i wywalczyli senatorskie mandaty. 

Wybory parlamentarne 2019, Senat. Okręg 81 (Kielce). Kto dostał się do Senatu?

Okręg nr 81 obejmował swoim zasięgiem powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski i włoszczowski.

Senatorski mandat w okręgu nr 81 uzyskał:

Andrzej Lasak (KW Polskie Stronnictwo Ludowe) - 35,92 procent

Jacek Włosowicz (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 64,09 procent

Wybory parlamentarne 2019, Senat. Okręg 82 (Kielce). Kto dostał się do Senatu?

W okręgu nr 82 znalazły się powiaty: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski i starachowicki.

Senatorski mandat w okręgu nr 82 uzyskał:

Marzena Dębniak (KWW Wspólny Senator Marzena Dębniak) - 31,43 procent

Dariusz Loranty (KWW Koalicja Bezpartyjni Samorządowcy) - 19,27 procent

Jarosław Rusiecki (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 49,30 procent

Wybory parlamentarne 2019, Senat. Okręg 83 (Kielce). Kto dostał się do Senatu?

Okręg nr 83 objął swoim zasięgiem obszar Kielc oraz powiatu kieleckiego.

Senatorski mandat w okręgu nr 83 uzyskał:

Marcin Bugajski (KWW Bezpartyjny Antysystemowy) - 7,32 procent

Przemysław Gierada (KWW Adwokata Przemysława Gierady) - 10,06 procent

Kazimierz Kik (KWW Koalicja Bezpartyjni Samorządowcy) -7,29 procent

Edward Rzepka (Koalicyjny KW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni) - 25,99 procent

Krzysztof Słoń (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 49,33 procent