Wybory parlamentarne 2019 w Polsce. Ostatnie dni na dopisanie się do listy wyborców

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się 13 października. Głosować można nie tylko w miejscu stałego zameldowania. Udział w wyborach możemy wziąć na wiele różnych sposobów, o ile złożymy odpowiednie wnioski i nie przekroczymy terminu.

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się 13 października - zgodnie z decyzją ogłoszoną przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jak co cztery lata wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów.

Wybory parlamentarne 2019 w Polsce. Do kiedy wniosek o dopisanie się do listy wyborców?

Do 8 października składać można wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania. Do 10 października wyborcy przebywający za granicą mogą składać wnioski o wpisanie do spisu wyborców w obwodach zagranicznych. Do 11 października trzeba z kolei złożyć wniosek o wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania.

Głos oddać może osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest ubezwłasnowolniona lub sąd nie odebrał jej praw obywatelskich czy też wyborczych. Kandydować można z kolei po ukończeniu 21 lat, o sam kandydat również ma prawo głosować. Jednoczesne kandydowanie do Sejmu i Senatu jest zabronione.

Zobacz wideo

Wybory parlamentarne 2019 - jak głosować poza miejscem stałego meldunku

Pod tym względem tegoroczne głosowanie będzie w zasadzie identyczne jak wybory parlamentarne 2015. Chcąc oddać głos wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzanych w Polsce 13 października 2019 roku poza miejscem swojego zameldowania, należy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, jeśli chcemy głosować w gminie, w której mieszkamy na stałe, ale nie mamy meldunku. Można tego dokonać przez internet.

Warto pamiętać, że wpis do rejestru wyborców ma charakter jednorazowy - jeżeli na przykład składaliśmy taki wniosek przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego, to tylko na to głosowanie zostaliśmy ujęci w wykazie przekazanym komisji wyborczej.

Czym innym jest spis wyborców (nie rejestr). Możemy poprosić o dopisanie do niego, jeśli chcemy głosować w miejscu swojego czasowego pobytu - poza miejscem zameldowania. Jeżeli urzędnicy zgodzą się nas dopisać do rejestru wtedy znajdziemy się w nim "na stałe". Dla przykładu jeśli podczas wyborów do PE przypisano nas do rejestru wyborców dla miasta, w którym nadal mieszkamy (chociaż na przykład nie jesteśmy zameldowani) nie musimy składać wniosku ponownie.

Głosować można też na podstawie zaświadczenie o prawie do głosowania wydanym przez gminy - uwaga musi to być urząd, w którym jesteśmy na stałe zameldowani, albo taki, w który jesteśmy dopisani do spisu wyborców (nie rejestru). Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju,
za granicą lub na polskim statku morskim.

Wybory parlamentarne 2019 - co mają robić osoby, które mieszkają za granicą, a chcą głosować w Polsce

Prawo przewiduje trzy sposoby wzięcia udziałów w wyborach dla osób, które mieszkają za granicą, a chciałyby głosować w Polsce. Jeśli dana osoba planuje przyjazd do kraju na czas wyborów może do 8 października złożyć do urzędu gminy, na terenie którego zamierza przebywać, wniosek o dopisanie do listy wyborców. Osoba stale mieszkająca za granicą, podobnie jak obywatel mieszkający w Polsce na stałe, może wnioskować o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Ostatecznie istnieje możliwość zagłosowania w dowolnym lokalu w Polsce, wymaga to jednak przedstawienie komisji wyborczej dokumentów poświadczających fakt stałego zamieszkania, przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego.

Jak głosować za granicą?

Polacy, którzy chcą oddać głos za granicą na stałe muszą zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Wniosek składać można pisemnie, ustnie, telefonicznie, a nawet faksem. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca jednak, by odpowiedni wniosek składać online. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu. konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców.

Czytaj też: Wybory parlamentarne. Kto wygrał wybory do Sejmu i Senatu w 2015 roku?

Więcej o: