Wybory parlamentarne 2019. Kalkulator wyborczy. Jak liczy się wyniki wyborów?

W jaki sposób liczy się wyniki wyborów w Polsce? W wyborach parlamentarnych stosuje się metodę D'Hondta, którą wykorzystuje się do podziału mandatów w proporcjonalnych systemach wyborczych.
Zobacz wideo

Wybory parlamentarne w Polsce są oparte na systemie proporcjonalnym. Oznacza to, że do Sejmu wchodzą ci kandydaci z partyjnych list, którzy zdobyli największą liczbę głosów, a liczba mandatów z danego okręgu jest proporcjonalna do liczby oddanych głosów. Liczbę mandatów poselskich, która przypada na daną listę partyjną przydziela się po podliczeniu ostatecznych wyników wyborów. Aby je przydzielić, stosuje się metodę D’Hondta.

Kalkulator wyborczy. Na czym polega metoda D’Hondta? Jak liczy się wyniki wyborów?

Metoda D’Hondta została stworzona przez belgijskiego matematyka Victora D’Hondta. Polega ona na obliczaniu tzw. ilorazów wyborczych dla każdego komitetu wyborczego, który przekroczył próg wyborczy. Aby obliczyć iloraz wyborczy, dzieli się całkowitą liczbę głosów oddanych na dany komitet w danym okręgu przez następujące po sobie liczby naturalne. Otrzymane w ten sposób wyniki porównywane są następnie z wynikami wszystkich komitetów biorących udział w wyborach i szeregowane w kolejności od największej do najmniejszej. Mandaty przydziela się zgodnie z określoną w ten sposób kolejnością, aż do momentu, gdy liczba dostępnych miejsc zostanie wyczerpana. W przypadku, gdy kilka komitetów uzyskało jednakowe ilorazy, a list tych jest więcej niż mandatów do rozdzielenia, stosuje się metody dodatkowego porządkowania. W Polsce pierwszeństwo ma ten komitet, na który w danym okręgu oddano więcej głosów. Wadą metody D’Hondta jest to, że faworyzuje ona duże ugrupowania. 

Więcej o: