Wybory parlamentarne 2019. Jak głosować? Jak oddać ważny głos?

Wybory parlamentarne 2019. Jak oddać głos? Wybory do Sejmu i Senatu, podczas których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów, odbędą się w niedzielę 13 października 2019 roku. Choć procedura głosowania została uproszczona, warto pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym wizyta w lokalu wyborczym przebiegnie sprawnie i bez niespodzianek.

Na początku sierpnia prezydent Andrzej Duda ogłosił datę tegorocznych wyborów parlamentarnych. Na posłów i senatorów będziemy głosować w niedzielę 13 października. Przed czterema laty przedstawicieli do parlamentu wybieraliśmy 25 października. 

Posłów będziemy wybierać w 41 okręgach wyborczych. W przypadku Senatu mamy natomiast do czynienia ze 100 okręgami. 

Wybory parlamentarne 2019. Na kogo będziemy mogli oddać głos? Jak wziąć udział w głosowaniu?

W zbliżających się wyborach parlamentarnych wystartuje 88 komitetów. Ich rejestracja w Państwowej Komisji Wyborczej zakończyła się 26 sierpnia 2019 r. 

57 spośród 88 zarejestrowanych komitetów wyborczych to komitety wyborcze wyborców, 30 - komitety wyborcze partii politycznych, a 1- koalicyjny komitet wyborczy. 

Dokładny wykaz komitetów wyborczych jest dostępny jest na stronie PKW

Rejestry wyborcze tworzy się na podstawie miejsca zameldowania głosujących. W wyborach parlamentarnych można oddać głos również poza miejscem naszego zameldowania. By to zrobić, należy odwiedzić urząd gminy przypisany do naszego aktualnego miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców (muszą się w nim znaleźć: imiona i nazwiska, imię ojca, data urodzenia, numer PESEL, adres zameldowania oraz adres, pod którym wyborca czasowo przebywa). 

Wybory parlamentarne 2019. Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą do komisji wyborczej? 

Przed oddaniem głosu, członek komisji wyborczej musi potwierdzić naszą tożsamość na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Poza dowodem osobistym (a także wydawanym od niedawna e-dowodem) może to być każdy dokument, który zawiera zapis, jaka instytucja go wydała, imię nazwisko posiadacza oraz jego zdjęcie. Komisji możemy okazać więc: paszport, prawo jazdy, legitymację studencką czy kartę komunikacji miejskiej.

Wybory parlamentarne 2019. Jak głosować? Do kiedy można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców?

Kodeks wyborczy przewiduje, że z odpowiednio oddanym głosem mamy do czynienia, gdy wyborca wskaże kandydata z jednej listy. W kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata, należy postawić znak "X" (lub dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Nasz głos może zostać uznany również w przypadku, gdy wspomnianym znakiem oznaczymy większą liczbę kandydatów z jednej listy - wtedy głos przyznawany jest kandydatowi znajdującemu się wyżej. Głos będzie nieważny, gdy zaznaczymy kilku kandydatów znajdujących się na różnych listach. 

Zobacz wideo

Najważniejsze daty o jakich muszą pamiętać głosujący w tegorocznych wyborach parlamentarnych:

  • Do 28.09.2019 r. osoby niepełnosprawne muszą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju.
  • Do 4.10.2019 r. wyborcy niepełnosprawni lub starsze mają czas na złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
  • Do 8.10.2019 r. należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.
  • Do 10.10.2019 r. roku wyborcy przebywający za granicą mogą składać wnioski o wpisanie do spisu wyborców w obwodach utworzonych za granicą.
Więcej o: