Wybory parlamentarne 2019. Komisarz wyborczy - czym się zajmuje?

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października 2019 roku - tak zadecydował prezydent Andrzej Duda. Czuwaniem nad prawidłową organizacją i przebiegiem wyborów zajmuje się m.in. komisarz wyborczy, który jest bezpośrednim pełnomocnikiem PKW w danym województwie lub jego części. Kim jest komisarz wyborczy, czym się zajmuje i ile zarabia?
Zobacz wideo

Komisarze wyborczy to pełnomocnicy Państwowej Komisji Wyborczej, którzy wyznaczani są na obszar całego województwa lub jego części. Jakie są zasady wybory komisarzy oraz ile można zarobić na tym stanowisku?

Wybory parlamentarne 2019. Kim jest komisarz wyborczy?

Komisarze wyborczy wybierani są na okres pięciu lat. Państwowa Komisja Wyborcza powołuje ich na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, spośród osób z potwierdzonym prawniczym wykształceniem wyższym oraz dających rękojmię prawidłowego pełnienia tej funkcji. Stanowisko to można pełnić kilkukrotnie. Z przepisów PKW wynika, że komisarzy powinno być co najmniej stu.

Komisarzem nie może być osoba, która należy do jakiejkolwiek partii politycznej. Osoba taka nie może prowadzić działalności publicznej, która koliduje z pełnioną funkcją. Nie może nim być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Komisarzem wyborczym nie zostanie także kandydat w wyborach, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania, urzędnik wyborczy oraz członkowie komisji wyborczych.

Wybory parlamentarne 2019. Komisarz wyborczy - zarobki i zadania 

Wynagrodzenie miesięczne komisarzy wyborczych odpowiada wysokości wynagrodzenia członka PKW. Wysokość wypłaty ustalana jest na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Według ostatnich danych PKW miesięczne wynagrodzenie komisarza wyborczego wynosić będzie około 5,4 tys. złotych brutto.

Do zadań komisarza wyborczego należy między innymi:

 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego
 • organizacja wyborów do rad na obszarze województwa
 • powoływanie terytorialnych komisji wyborczych
 • powoływanie obwodowych komisji wyborczych i ustalanie ich zadań
 • tworzenie i zmiana obwodów głosowania (przydział numerów, granic, siedzib komisji wyborczych)
 • ustalanie liczby radnych wybieranych w okręgach
 • zarządzenie wydrukowania kart w wyborach
 • rozpatrywanie skarg na działanie komisji
 • kontrolowanie prawidłowości sporządzanych spisów wyborczych
 • informowanie o składach komisji wyborczych
 • ustalenie zbiorczych wyników wyborów
 • przedkładanie sprawozdania z wynikami i przebiegiem głosowania do PKW
Więcej o: