Wybory parlamentarne 2019. Kiedy przeprowadza się wybory uzupełniające?

Wybory parlamentarne 2019. Wybory uzupełniające przeprowadzane są w związku z koniecznością uzupełnienia składu konkretnego organu. W Polsce przeprowadzone są jedynie w dwóch przypadkach. Na czym polegają wybory uzupełniające?
Zobacz wideo

Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w przypadku kandydatów na stanowiska posłów na Sejm. Jeśli mandat posła wygasa, to na jego miejsce wchodzi kandydat z tej samej listy, który uzyskał największą liczbę głosów.

Wybory parlamentarne 2019. Na czym polegają wybory uzupełniające do Senatu?

Wybory uzupełniające w Polsce przeprowadzane są w celu uzupełnienia wygasłych mandatów senatora w Senacie lub radnego w radzie gminy (nie liczą się tutaj rady miast na prawach powiatu). W jakich przypadkach zarządza się przeprowadzenie dodatkowych wyborów do Senatu?

Sytuację tę reguluje Kodeks wyborczy. Wybory uzupełniające do Senatu zarządzane są przez prezydenta w przypadku: śmierci senatora, upływu terminu do wniesienia odwołania od postanowienia marszałka Senatu o wygaśnięciu mandatu lub gdy Sąd Najwyższy nie uwzględni odwołania o wygaśnięciu mandatu. Wybory przeprowadza się do trzech miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Przeprowadzane jest na terenie tylko konkretnego okręgu wyborczego na takich samych zasadach jak podczas zwykłych wyborów do Senatu.

Więcej o: