Wybory parlamentarne 2019. Jak głosować w innym mieście?

Zgodnie z postanowieniem prezydenta wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 13 października. Potwierdzeniem prawa do głosowania wyborcy jest wpisanie go do spisu wyborców. Czy można głosować w innym mieście? Do kiedy trzeba złożyć wnioski o dopisanie do rejestru wyborców?
Zobacz wideo

Osoby zameldowane w danej gminie wpisywane są automatycznie do rejestru wyborców danego okręgu. Nie zawsze jednak wyborca w dniu głosowania przebywa w obszarze swojego miejsca zameldowania. W związku z tym, aby zachować zasadę powszechności, ustawodawca zapewnił możliwość głosowania poza miejscem zameldowania. Jakie warunki trzeba spełnić?

Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie w wyborach parlamentarnych poza miejscem zameldowania

Wybory parlamentarne 2019. Jak zagłosować w innym mieście? Głosowanie poza miejscem zameldowania możliwe jest na dwa sposoby:

Pierwszym z nich jest otrzymanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wydawane jest ono wszystkim wyborcom. Wniosek o zaświadczenie należy złożyć w urzędzie gminy odpowiedniej do naszego miejsca zameldowania. Zaświadczenie można uzyskać maksymalnie na dwa dni przed rozpoczęciem głosowania - czyli do 11 października. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem maila lub faksu. Zaświadczenie upoważnia do oddania głosu w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.

Drugim rozwiązaniem jest złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w aktualnym miejscu przebywania głosującego. Wnioski należy składać w urzędzie gminy, na terenie której chcemy głosować - urzędnicy dopisują nas wtedy do listy wyborców danego regionu. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 8 października. We wniosku należy zawrzeć następujące informacje: imiona i nazwiska, imię ojca, datę urodzenie, numer PESEL, adres zameldowania oraz adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.

Więcej o: