Wybory parlamentarne 2019 w Polsce. Co ile lat się odbywają? Jak wypadło poprzednie głosowanie?

Wybory parlamentarne w Polsce dotyczą głosowania, podczas którego obywatele wybierają swoich przedstawicieli do dwuizbowego parlamentu. W ten sposób wybieranych zostaje 460 posłów na Sejm i 100 senatorów. Zgodnie z Konstytucją RP wybory te odbywają się co cztery lata, o ile nie zostaną zarządzone wybory przedterminowe.
Zobacz wideo

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się 13 października 2019 roku zgodnie z postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy. Na jakich zasadach wybierani są przyszli posłowie i senatorowie? Jakim wynikiem zakończyły się poprzednie wybory parlamentarne z 2015 roku?

Wybory parlamentarne 2019. Zasady wyborów do Sejmu

Zgodnie z Konstytucją wybory do Sejmu są pięcioprzymiotnikowe: powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Dodatkową zasadą jest proporcjonalność - wyborca głosuje przede wszystkim na partie polityczne, a poszczególne miejsca przyznawane są kandydatom na podstawie poparcia udzielonego każdej z tych partii przez wyborców.

Prawo do wybierania posłów (czynne prawo wyborcze) przysługuje obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 18 lat. Prawo to nie przysługuje osobom: ubezwłasnowolnionym, pozbawionym praw publicznych lub wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu. Prawo do kandydowania (bierne prawo wyborcze) do Sejmu przysługuje obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 21 lat i dysponują czynnym prawem wyborczym. 

Wybory parlamentarne 2019. Zasady wyborów do Senatu

Zgodnie z Konstytucją wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Dodatkowo wybory te są większościowe, a do Senatu dostaje się stu kandydatów, którzy zdobędą najwyższe wyniki w stu jednomandatowych okręgach. Komitety wyborcze mogą zgłosić tylko jednego kandydata w danym okręgu.

Prawo do wybierania senatorów (czynne prawo wyborcze) ma każdy polski obywatel, który w dniu głosowania ukończy 18 lat. Wyborca nie może być jednak ubezwłasnowolniony lub pozbawiony praw publicznych czy wyborczych przez prawomocne orzeczenie sądu. Prawo do kandydowania (bierne prawo wyborcze) do Senatu przysługuje polskim obywatelom, którzy mają co najmniej 30 lat i którzy mają czynne prawo wyborcze. Mandatu senatora nie można łączyć z: mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, funkcjami: prezesa NBP, prezesa NIK, rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka, prezesa IPN, generalnego inspektora ochrony danych osobowych, ambasadora oraz z członkostwem w Radzie Polityki Pieniężnej, KRRiT. 

Wyniki wyborów parlamentarnych z 2015 roku - kto wygrał i jaką przewagą?

W wyborach do Sejmu i Senatu kandydowali politycy z list Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Partii Razem, KORWiN, Polskiego Stronnictwa Ludowego, KWW Zjednoczonej Lewicy (SLD, TR, PPS, UP, Zieloni), Kukiz'15 i Nowoczesnej. 

Wtedy też najwięcej, bo 37,58 procent Polaków zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Dzięki temu zdobyli aż 235 mandatów w Sejmie. Na drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska, która uzyskała 138 mandatów dzięki poparciu sięgającego 24,09 procent. Na podium znalazło się także Kukiz'15, na których zagłosowało 8,81 wyborców co dało im 42 miejsca w Sejmie. 

Prawo i Sprawiedliwość większość głosów wyborców uzyskało w aż 33 z 41 okręgów. PiS oddało pierwsze miejsce na rzecz Platformy Obywatelskiej w okręgach należących do: Wałbrzycha, Łodzi, Gdańska, Gdyni, Piły, Poznania, Koszalina i Szczecina.

Więcej o: