Wybory parlamentarne 2019. Kalendarz wyborczy do Sejmu i Senatu

Wybory parlamentarne 2019. Zgodnie z postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 13 października 2019 roku. Na ich podstawie do Sejmu i Senatu wybranych zostanie 460 posłów i stu senatorów. Jak wygląda kalendarz wyborów parlamentarnych 2019 przedstawiony przez Państwową Komisję Wyborczą?
Zobacz wideo

Wraz z opublikowaniem oficjalnego terminu wyborów wyznaczony został również kalendarz, na podstawie którego określone zostały m.in. terminy powoływania okręgowych komisji wyborczych czy podania do informacji o numerach i obwodach komisji wyborczych. Poniżej przedstawiamy kalendarz przygotowany na wybory parlamentarne 2019.  

Wybory parlamentarne 2019. Kalendarz na wybory do Sejmu i Senatu

 • Do 24 sierpnia 2019 roku organy partii politycznych muszą zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Koalicyjne komitety wyborcze lub komitety wyborcze wyborców z pomocą swojego pełnomocnika wyborczego zgłaszają się do PKW w tym samym terminie.
 • Do 26 sierpnia 2019 roku PKW powołuje okręgowe komisje wyborcze.
 • Do 3 września 2019 roku do północy komitety mają czas na zgłaszanie kandydatów na posłów oraz senatorów. 
 • Do 8 września 2019 roku Państwowa Komisja Wyborcza poda informację na temat utworzenia obwodów głosowania w: zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów. Ustalone zostaną granice, siedziby oraz numery tych obwodów.
 • Do 13 września 2019 roku PKW zaprezentuje informacje na temat numerów i granic obwodów głosowania wraz z siedzibami obwodowych komisji wyborczych w Polsce. Wyróżnione zostaną także lokale przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do 13 września kapitanowie statków mogą zgłaszać wnioski o utworzenie obwodów głosowania na danych polskich statkach morskich. Dodatkowo do tego terminu mogą zgłaszać się osoby, które chcą zostać członkami komisji wyborczych.
 • Do 22 września 2019 roku powołani zostaną komisarze wyborczy, a dodatkowo utworzone zostaną numery i granice obwodów głosowania wraz z siedzibami za granicą. Dodatkowo gminy muszą do 22 września sporządzić spisy wyborców.
 • Od 22 do 29 września 2019 roku żołnierze i ratownicy mogą składać wnioski o dopisanie się do wybranego spisu wyborców dla miejscowości, gdzie odbywają służby. Dotyczy to: żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową, pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym.
 • Do 28 września 2019 roku wyborcy niepełnosprawni zgłaszają zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
 • Od 28 września do 11 października 2019 roku do północy w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych możliwa jest nieodpłatna audycja materiałów wyborczych przygotowanych przez komitety.
 • Do 3 października 2019 roku podanie informacji o zarejestrowanych listach kandydatów przez okręgowe komisje wyborcze.
 • Do 4 października 2019 roku osoby niepełnosprawne lub starsze mają czas na złożenie wniosku o sporządzenia akty pełnomocnictwa do głosowania.
 • Do 8 października 2019 roku jest czas na złożenie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.
 • Do 10 października 2019 roku jest czas na zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach utworzonych za granicą. Do tego momentu mogą zgłosić się także wyborcy przebywający na polskich statkach morskich.
 • Od 11 października od północy obowiązuje zakończenie kampanii wyborczej i początek ciszy wyborczej.
 • 13 października w godzinach od 7:00 do 21:00 odbywać się będzie głosowanie w wyborach parlamentarnych 2019. 

Więcej o: