Wybory parlamentarne 2019. Zasady głosowania dla osób niepełnosprawnych

Wybory parlamentarne 2019. Osoby niepełnosprawne, dzięki regulacjom zawartym w Kodeksie wyborczym, mogą bez większych problemów samodzielnie przystąpić do głosowania w wyborach. Na jakie udogodnienia mogą liczyć osoby niepełnosprawne?
Zobacz wideo

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października 2019 roku. Wcześniej jednak osoby niepełnosprawne, które chcą zagłosować, muszą zdecydować się na jedno z udogodnień, które przysługuje im w ramach regulacji zawartych w Kodeksie wyborczym. Osoby niepełnosprawne mogą np. głosować korespondencyjnie czy przez pośrednika.

Wybory parlamentarne 2019. Jak może głosować osoba niepełnosprawna?

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie Państwowej Komisji Wyborczej wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą wybrać głosowanie w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Jak niepełnosprawni mogą wziąć udział w wyborach?

Pełnomocnictwo w głosowaniu w wyborach - udogodnienie dla osób niepełnosprawnych

Jednym z udogodnień jest głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika. Wyborca, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (oraz wyborcy, którzy skończyli 75. rok życia) mogą wnioskować o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach. Wtedy w imieniu niepełnosprawnego wyborcy zagłosuje jego pełnomocnik. Zazwyczaj jest to osoba bliska - ktoś z rodziny, znajomi, sąsiedzi.

Pełnomocnikiem może zostać jedynie osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co osoba niepełnosprawna. Zazwyczaj prawo do pełnomocnictwa wydawane jest jednej osobie, jednak w wyjątkowych okolicznościach pełnomocnictwo do głosowania w imieniu niepełnosprawnego może zostać przyznane dwóm osobom. Dotyczy to tylko tych sytuacji, gdy jednym z pełnomocników jest jest wstępny, zstępny, małżonek, rodzeństwo lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wniosek o przydzielenie pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej na 10 dni przed wyborami. W zgłoszeniu należy podać imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania wyborcy i wskazanego pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo. Dokumenty te należy złożyć w urzędzie gminy. Pełnomocnictwa udziela wójt, burmistrz lub prezydent danego miasta. Do wniosku należy dołączyć także następujące dokumenty: kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania. Sporządzenie pełnomocnictwa jest wolne od opłat.

Głosowanie korespondencyjne w wyborach dla osób niepełnosprawnych

Wyborca o stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może także głosować korespondencyjnie. Zamiar ten należy zgłosić do urzędu do 21 dni przed terminem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej. We wniosku należy podać imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców, oznaczenie wyborów i wskazanie adresu zamieszkania, na który wysłany zostanie tzw. pakiet wyborczy. Zgłoszenie musi zawierać także kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Osoby niewidome lub niedowidzące mogą poprosić o załączenie nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a.

Pakiet wyborczy wysyłany jest do wyborcy nie później niż siedem dni przed wyborami. Pakiet zawiera: kopertę zwrotną, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Po oddaniu głosów wyborca odsyła pakiet wyborczy w kopercie dołączonej do kompletu.

Wybory parlamentarne 2019 dla osób niepełnosprawnych. Pomoc w lokalu wyborczym

Dodatkowo wyborca niepełnosprawny może poprosić o pomoc w głosowaniu w lokalu wyborczym inną osobę. Dotyczy to także pomocy udzielanej przez osobę niepełnoletnią. Ponadto niepełnosprawny może wnioskować o zmianę lokalu wyborczego na taki, który jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych. W tym celu musi złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców do wybranego okręgu. Wniosek taki należy zgłosić nie później niż na pięć dni przed wyborami.

Więcej o:
Komentarze (5)
Wybory parlamentarne 2019. Zasady głosowania dla osób niepełnosprawnych
Zaloguj się
 • mjuhbun

  Oceniono 3 razy -1

  Musimy złożyć więcej donosów na nasz kraj by ukarać Polskę PiS-owską.

 • adalberto3

  0

  Wszystkie lokale wyborcze powinny być bez barier. Potem można wprowadzać inne ułatwienia. Takie są zasady w krajach starej Unii. U nas nie jest to takie oczywiste, nawet w miastach i gminach rządzonych przez "europejczyków".

 • 11krzych

  Oceniono 2 razy 0

  Koniec lata, idą wybory parlamentarne 2019. Księża kończą urlopy, odpinają kamerki od sandałów, powracają z plaż na parafie i szykują się do agitacji wyborczej prowadzonej z ambon.
  A samorządowcy z totalnej dofinansowują im te Domy Partii, dla pozoru nazywane kościołami.

 • tempa-dzida2

  Oceniono 1 raz 1

  A dług Polaków rośnie. Podatki również, że o cenach nie wspomnę.
  Cena za "prąd" rozwali "gospodarkę" do końca.
  W takim klimacie Polacy będą głosować.

 • jezierskiadam

  Oceniono 4 razy 4

  >>>Rosną szanse na zwycięstwo opozycji w jesiennych wyborach do Sejmu RP.

  Zwycięstwo nad PiS będzie oznaczało, że opozycja składająca się z Koalicji Obywatelskiej i Zjednoczonej Lewicy będzie posiadała wspólnie więcej mandatów sejmowych od Pis-u i jego przystawek.

  Musimy sobie zdawać sprawę, że Kaczyński jest mściwy i nie wybaczy Schetynie, tak jak nie wybaczył Tuskowi swojej sromotnej klęski poniesionej w przedterminowych wyborach 2007 roku.

  Warto przeanalizować, co będzie dalej.
  Po wyborach sejmowych Duda nadal będzie Prezydentem RP. Należy liczyć się z obstrukcją z jego strony.

  Po przegranych wyborach rząd Morawieckiego podaje się do dymisji, ale nadal sprawuje władzę. Jeśli PiS uzyskał najwięcej głosów, to Duda desygnuje na nowego premiera wskazanego przez Kaczyńskiego przydupasa z PiS. Nie udaje się stworzyć koalicji rządowej z udziałem PiS, ale czas płynie … Rząd Morawieckiego podejmuje decyzje, niektóre z nich będą nieodwracalne i szkodliwe dla społeczeństwa i nowej władzy, inne decyzje rządu na wylocie będą miały na celu ustawienie finansowo biznesowe przyjaciół i kolegów przez królika Morawieckiego.

  Czas płynie i zachodzi konieczność uchwalenia budżetu … Nieuchwalenie budżetu może skutkować rozwiązaniem Sejmu i powtórką wyborów.
  Jeśli mimo tego koalicja antyPisu obejmie władzę, to Duda będzie mogł wetować każdą Ustawę uchwaloną przez Sejm i paraliżować w ten sposób nową władzę. Czy Duda na to pójdzie?

  Nienawiść Kaczyńskiego do triumfującego Tuska doprowadziła do śmierci 96 osób na pokładzie samolotu Tu154A.
  Nienawiść Kaczyńskiego do triumfującego Schetyny może mieć równie krwawe skutki. Musimy być gotowi. Musimy powstrzymać szaleńca.

  Adam Jezierski

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX