Wybory parlamentarne 2019. Co to jest bierne prawo wyborcze?

Już niedługo znów pójdziemy do urn. Jesienią 2019 roku odbędą się wybory parlamentarne, a więc wybory podczas których wybierzemy reprezentantów Sejmu i Senatu. Z tej okazji przypominamy, czym jest bierne prawo wyborcze.
Zobacz wideo

Bierne prawo wyborcze to nic innego, jak prawo do kandydowania. W Polsce bierne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu ma każdy obywatel polski mający czynne prawo wyborcze ( a więc prawo do wybierania), który najpóźniej w dniu wyborów ukończy 21 lat. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu przysługuje osobom, które ukończyły 30 lat. 

Biernego prawa wyborczego, czyli prawa wybieralności, nie ma osoba:

  • skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne
    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności.

Wybory parlamentarne 2019. Bierne i czynne prawo wyborcze. Kto może głosować w wyborach parlamentarnych?

Przypomnijmy, że czynne prawo wyborcze to prawo do głosowania. W Polsce ma je każdy obywatel, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 rok życia. Takiego prawa pozbawiona jest osoba:

  • pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Więcej o: