Wybory Parlamentarne 2019. Głosowanie dla niezameldowanych - co trzeba zrobić?

Wybory parlamentarne 2019. Osoby, które w dniu wyborów przebywają poza miejscem swojego zameldowania, mogą zagłosować o ile spełnią pewne warunki. Jakie rozwiązania w tej sytuacji przewiduje Kodeks wyborczy?
Zobacz wideo

Od paru lat bardzo popularne jest zabieganie o możliwość głosowania w miejscu stałego pobytu, zamiast w miejscu faktycznego zameldowania obywateli. Ułatwia to osobom, które wyjechały do innych miast za pracą lub edukacją uczestnictwo w wyborach. Jakie warunki należy spełnić by zagłosować w wyborach parlamentarnych 2019 poza miejscem swojego zameldowania?

Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie dla niezameldowanych - jak dopisać się do rejestru wyborców?

Zgodnie z Kodeksem wyborczym osoby, które zamieszkują na innym obszarze gminy, mogą zagłosować w wyborach w miejscu ich stałego przebywania. Wystarczy w odpowiednim terminie złożyć wniosek, na podstawie którego członkowie okręgowych komisji wyborczych dopuszczą nas do głosowania. Głosowanie dla niezameldowanych możliwe jest po uzyskaniu jednego z następujących wymagań:

  • wpisu do rejestru wyborców - wniosek o dopisanie do rejestru wyborców składa się w urzędzie gminy, w której znajduje się lokal wyborczy, w którym chcemy oddać swój głos. Mamy na to czas do 8 października 2019 roku. Wniosek musi zostać sporządzony na piśmie, podpisany i przekazany do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wnioski można składać także w formie elektronicznej, o ile posiadamy profil zaufany w ePUAP. Po dopisaniu do rejestrów wyborców osoba taka zostaje skreślona w obwodzie przypisanym mu ze względu na miejsce zameldowania. Decyzję otrzymuje się w ciągu pięciu dni. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.
  • zaświadczenia uprawniającego do głosowania - są one wydawane osobom, które chcą zagłosować poza miejscem swojego zamieszkania. Wydawane są na wniosek obywatela przez urzędy gminy, w której zameldowany jest dany wyborca. Dzięki zaświadczeniu wyborca może zagłosować w dowolnym obwodzie w kraju lub za granicą. Wnioski należy składać najpóźniej na dwa dni przed wyborami. Składane są one pisemnie lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wybory parlamentarne 2019. Co z wyborcami bez meldunku? Bezdomni też mogą zagłosować

Osoby, które nie posiadają żadnego meldunku (osoby bezdomne), od 2019 roku nie będą proszone o podanie adresu zameldowania. Wcześniej zameldowanie było wymagane do udziału w wyborach, wiec osoby bez meldunku nie mogły w nich uczestniczyć. Od teraz jedynym wymaganiem będzie wskazanie we wniosku (o dopisanie do rejestr wyborców) adresu do kontaktu do urzędników gminy. 

Więcej o: