Wybory parlamentarne 2019. Kto może głosować w wyborach parlamentarnych?

Wybory parlamentarne 2019. Już wkrótce wybory parlamentarne 2019. Komu przysługuje prawo do oddania głosu na kandydatów do Sejmu i Senatu? Kto jest takiego prawa pozbawiony? Podpowiadamy.
Zobacz wideo

Przypomnijmy, że podczas najbliższych wyborów wybierzemy polityków, którzy zasiądą w Sejmie i Senacie. Łącznie wybranych zostanie 460 posłów i 100 senatorów. Podczas wyborów parlamentarnych 2019 każdy wyborca dostanie dwie karty - za pomocą jednej wybierze kandydata do Sejmu, za pomocą drugiej - do Senatu. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak "X" przy jednym nazwisku na każdej z kart.

Wybory parlamentarne 2019. Kto może głosować, a kto nie?

Prawo do wybierania samorządowców, prezydenta, posłów, senatorów i europarlamentarzystów nazywamy czynnym prawem wyborczym. W Polsce prawo to przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy ukończyli 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania), jeżeli nie zostało im ono odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym albo Trybunału Stanu lub poprzez ubezwłasnowolnienie. 

Czynnego prawa wyborczego nie mają osoby:

  • pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • które nie ukończyły 18 roku życia.

Wybory 2019. Komu przysługuje prawo głosu przez pełnomocnika?

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, możliwość zagłosowania przez pełnomocnika mają wyborcy niepełnosprawni, u których stwierdzono umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat. Ważne jest jednak, że pełnomocnikiem może zostać wyłącznie osoba, które jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba głosująca przez pełnomocnika.

Więcej o: