Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie za granicą. Kto i jak może głosować?

Zasady głosowania za granicą uległy zmianie po nowelizacji Kodeksu wyborczego. W poprzednich wyborach parlamentarnych w 2015 roku osoby przebywające za granicą mogły m.in. zagłosować korespondencyjne. Jak inaczej można zagłosować?
Zobacz wideo

Zgodnie z Kodeksem wyborczym głosować w polskich wyborach parlamentarnych mogą również polscy obywatele, którzy na stałe lub czasowo przebywają poza granicami kraju. Kto i jak może zagłosować za granicą w wyborach parlamentarnych 2019?

Wybory parlamentarne 2019. Kto może głosować za granicą?

Kodeks wyborczy przewiduje, że poza granicami Polski głosować mogą polscy obywatele, którzy przebywają za granicą na stałe lub tylko czasowo. Aby wziąć udział w głosowaniu osoby te muszą wylegitymować się ważnym paszportem lub dowodem osobistym potwierdzającym tożsamość. Muszą więc osobiście udać się do zagranicznych komisji wyborczych, gdzie oddadzą swój głos.

Zagraniczne obwody głosowania określane są w ramach rozporządzenia wydawanego przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych po opinii Państwowej Komisji Wyborczej. Na trzy tygodnie przed terminem wyborów konsul w danym kraju podaje do wiadomości numery oraz granice obwodów głosowania, a także siedziby i lokale obwodowych komisji wyborczych. Najpóźniej na trzy tygodnie przed wyborami osoby przebywające za granicą muszą przedstawić konsulowi swoje zgłoszenie do spisu wyborców.

Głosowanie w wyborach parlamentarnych 2019 za granicą. Zgłoszenie do spisu wyborców

Zgłoszenie do spisu wyborców umożliwiające przystąpienie do głosowania w wyborach za granicą można złożyć w formie ustnej lub pisemnej, za pośrednictwem telefaksu, telefonu lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie miejsca pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu z miejscem i datą jego wydania. Dodatkowo wyborca musi podać miejsce wpisania do rejestru wyborców - w przypadku obywateli czasowo przebywających za granicą należy podać odpowiednią gminę w Polsce. Po zgłoszeniu wyborca otrzymuje wydane przez konsula zaświadczenie o prawie do głosowania.

Więcej o: