Wybory Parlamentarne 2019. Czynne prawo wyborcze. Czym różni od biernego?

Komu przysługuje czynne prawo wyborcze i czy można je łączyć z biernym? Między tymi dwoma uprawnieniami jest znaczna różnica, jednak często te pojęcia mogą nam się mylić.
Zobacz wideo

Czynne prawo wyborcze to prawo głosu, które przysługuje każdemu pełnoletniemu obywatelowi RP. Dzięki niemu możemy w dniu wyborów wybrać swojego reprezentanta do instytucji państwowych. Czynne prawo wyborcze przysługuje również obywatelom krajów członkowskich Unii Europejskiej na stałe mieszkającym w Polsce. Dotyczy to tylko wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej i wyborów do rady gminy w której zamieszkują. Jednak czynne prawo wyborcze może być odebrane. Dzieje się tak w przypadku orzeczenia przez sąd ubezwłasnowolnienia lub orzeczenia o odebraniu czy ograniczeniu praw obywatelskich.

Czynne prawo wyborcze – czym różni się od biernego?

Bierne prawo wyborcze to inaczej możliwość kandydowania w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych. Jeśli przysługuje nam bierne prawo wyborcze oznacza to, że dysponujemy również czynnym. Jeśli nawet zostaliśmy wybrani na urząd, dalej możemy brać udział w wyborach i kandydować w kolejnych. Jedyne ograniczenie w tej kwestii dotyczy prezydenta, któremu wolno pełnić kadencję tylko dwukrotnie.

W przypadku biernego prawa następuje jednak zmiana wieku, przyznającego to prawa. By móc kandydować na prezydenta, musimy mieć skończone 35 lat, a by być senatorem, powinniśmy mieć min. 30 lat. Natomiast na posła możemy kandydować najszybciej, bo już od 21 roku życia.
Innym wymogiem warunkującym przyznanie biernego prawa wyborczego jest posiadanie pełni praw obywatelskich. W skrócie oznacza to ,że nie możemy być ubezwłasnowolnieni a oprócz tego ukarani przez sąd ograniczeniem praw publicznych.

Kandydat na prezydenta ma jeszcze obowiązek zebrać 100.000 podpisów poparcia obywateli RP, by jego kandydatura została zaakceptowana.

Czynne i bierne prawo wyborcze dla kobiet

Kobiety w Polsce cieszą się prawami obywatelskimi dopiero od 1918 roku. Znaczący był fakt,że
oba prawa i czynne i bierne zostały wprowadzone równocześnie. W pierwszych dla kobiet wyborach wybrano 8 posłanek.

Więcej o: