Wybory parlamentarne 2019. Okręgi wyborcze do Sejmu i Senatu - najważniejsze informacje

Wybory parlamentarne 2019. W 2019 roku Polacy wybiorą kandydatów na kolejną kadencję Sejmu i Senatu. W głosowaniu wybranych zostanie 460 posłów oraz 100 senatorów. Jak podzielone zostały okręgi wyborcze w Polsce?
Zobacz wideo

W wyborach parlamentarnych obowiązuje osobny podział okręgów wyborczych dla Sejmu i Senatu. Na podstawie okręgów określana jest liczba mandatów, które otrzymają poszczególne komitety wyborcze dla swoich kandydatów z danego regionu. Liczba mandatów określana jest przed wyborami, na podstawie liczby osób zamieszkujących dany okręg wyborczy.

Okręgi wyborcze - najważniejsze informacje

Okręgi wyborcze to jednostki podziału terytorialnego Polski określone w Kodeksie wyborczym z dnia 5 stycznia 2011 roku. Zostały wytyczone w celu przeprowadzenia powszechnych wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz rad gmin, powiatów i sejmików województw. Każdy okręg wyborczy posiada określoną liczbę mandatów, które określane są przed wyborami na podstawie liczby ludności zamieszkujących dany okręg. Każdy region będzie reprezentowany przez inną liczbę polityków.

Wybory parlamentarne 2019. Okręgi wyborcze do Sejmu

Zgodnie z Kodeksem wyborczym w wyborach do Sejmu obowiązuje podział na 41 okręgów. Wszystkie jednostki są wielomandatowe, a z każdego okręgu wybieranych jest od 7 do 20 posłów. Wyznaczone są one w całości lub części województwa i nie mogą naruszać granic powiatów. Liczba mandatów przydzielona do każdego okręgu związana jest z liczbą ludności zamieszkującej dany okręg. Zmiany w podziale kraju na okręgi wyborcze czy liczbę posłów przedstawiana jest Sejmowi przez PKW.

Mandaty w wyborach do Sejmu przydzielane są według systemu proporcjonalnego. Po zakończeniu głosowania komisje ustalają wyniki, które są następnie sprawdzane przez Państwową Komisję Wyborczą. PKW informuje następnie o podziale mandatów w poszczególnych okręgach i komitetach wyborczych. Do Sejmu dostają się politycy, który zdobyli największą liczbę głosów w danym regionie. Jeśli dwóch lub więcej kandydatów ma taką samą liczbę głosów, wtedy rozstrzyga większa liczba obwodów do głosowania, gdzie polityk uzyskał przewagę. Drugim sposobem jest przeprowadzenie losowania przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej.

Podział mandatów w poszczególnych województwach prezentuje się następująco:

 • województwo mazowieckie - 63
 • województwo śląskie - 55
 • województwo małopolskie - 41
 • województwo wielkopolskie - 40
 • województwo dolnośląskie - 34
 • województwo łódzkie - 31
 • województwo lubelskie - 27
 • województwo podkarpackie - 26
 • województwo pomorskie - 26
 • województwo kujawsko-pomorskie - 25
 • województwo zachodniopomorskie - 20
 • województwo warmińsko-mazurskie - 18
 • województwo świętokrzyskie - 16
 • województwo podlaskie - 14
 • województwo lubuskie - 12
 • województwo opolskie - 12

Wybory parlamentarne 2019. Okręgi wyborcze do Senatu

W wyborach do Senatu obowiązują okręgi jednomandatowe. Oznacza to, że w stu okręgach wybiera się łącznie stu senatorów - jednego z każdej jednostki. Zazwyczaj okręgi wyborcze do Senatu obejmują obszar całego miasta lub poszczególnych części województwa. Granice tych okręgów nie mogą naruszać okręgów wyborczych do Sejmu. Miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców mogą zostać podzielone na kilka jednostek. Zmiany w ustaleniu okręgów wyborczych mogą zostać przedłożone Sejmowi przez Państwową Komisję Wyborczą.

Podział mandatów w wyborach do Senatu jest prosty - senatorem zostaje ten kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych. Jeśli dwóch lub więcej polityków otrzymało taką samą liczbę głosów, to o pierwszeństwie decyduje większa liczba obwodów do głosowania, w których jeden kandydat uzyskał przewagę. Jeśli takie rozstrzygnięcie nie jest możliwe o przyznaniu mandatu decyduje losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej.

Polska w wyborach do Senatu podzielona jest więc na 100 okręgów. W poszczególnych województwach przekłada się to na następującą liczbę senatorów:

 • województwo mazowieckie i śląskie - 13 mandatów
 • województwo wielkopolskie - 9 mandatów
 • województwo dolnośląskie i małopolskie - 8 mandatów
 • województwo łódzkie - 7 mandatów
 • województwo lubelskie i pomorskie - 6 mandatów
 • województwo kujawsko-pomorskie i podkarpackie - 5 mandatów
 • województwo warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie - 4 mandatów
 • województwo lubuskie, opolskie, podlaskie, świętokrzyskie - 3 mandatów
Więcej o: