Wybory parlamentarne 2019. Wybory do Sejmu i Senatu. Co ile lat? Jakie są ich najważniejsze zasady?

Wybory parlamentarne 2019. Jesienią 2019 roku odbędą się drugie w tym roku wybory w Polsce. Tym razem będą to wybory do dwóch izb parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu. Co ile lat odbywają się takie wybory? Jakie są ich najważniejsze zasady? Podpowiadamy.
Zobacz wideo

Podczas wyborów do Sejmu i Senatu wybierzemy 460 posłów oraz 100 senatorów. Zasady przeprowadzania wyborów parlamentarnych w Polsce reguluje Kodeks wyborczy.

Wybory do Sejmu i Senatu. Co ile lat się odbywają? Kto je zarządza?

Wybory do Sejmu i Senatu odbywają się co cztery lata. Zarządza je Prezydent Rzeczypospolitej w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni przed upływem kadencji obu izb parlamentu. Wybory parlamentarne w Polsce odbywają się w dzień wolny od pracy, wypadający w ciągu 30 dni przed upływem trwającej kadencji Sejmu i Senatu. Nad przebiegiem wyborów i liczeniem głosów czuwa Państwowa Komisja Wyborcza.

Wybory parlamentarne 2019 - najważniejsze zasady

Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach parlamentarnych przysługuje komitetom wyborczym partii politycznych, koalicyjnym komitetom wyborczym i komitetom wyborczym wyborców. Wybory do Sejmu i Senatu odbywają się w niedzielę, a lokale wyborcze otwarte są od godziny 7:00 do 21:00. Aby oddać głos, wyborca musi przyjść do odpowiedniego lokalu wyborczego, wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości, a po otrzymaniu kart postawić znak "X" przy nazwisku jednego kandydata na posła i jednego kandydata na senatora. Liczenie głosów może trwać 2-3 dni. Wyniki wyborów parlamentarnych ogłasza Państwowa Komisja Wyborcza.