Wybory Parlamentarne 2019. Ile zarabia poseł, a ile senator? Jakie przysługują dodatki?

Wybory parlamentarne 2019. Posłowie i senatorowie są traktowani w Polsce tak, jak podsekretarz stanu. Taka pozycja w państwie wymaga pieniędzy, ale czy każdy poseł i senator zarabia tyle samo?
Zobacz wideo

Pensje posłów i senatorów są regulowane na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1996 roku. Mówi ona o przysługującym osobom na wysokich stanowiskach państwowych tzw. uposażeniach, które oprócz wynagradzania politykom ich pracy mają umożliwić im zrezygnowanie z dotychczasowej pracy na rzecz "służby społeczeństwu". Rezygnacja z pracy nie jest obowiązkowa, ale zdecydowana większość polityków się na nią decyduje, nie mogąc pogodzić dwóch zajęć.

Wybory Parlamentarne 2019. Ile wynosi pensja podstawowa, a ile dieta? Jakie są dodatki?

Zarobki posłów i senatorów różnią się od siebie w zależności od sytuacji zawodowej polityka i jego działalności w parlamencie. Pensja podstawowa wynosi dokładnie 9 892,30 zł - to tzw. uposażenie poselskie lub senatorskie. Może ono zostać jednak obniżone w zależności od jakości pełnienia obowiązków zawodowych przez polityków. Za każdy nieusprawiedliwiony dzień nieobecności Marszałek Sejmu zmniejsza ją o 1/30 w danym miesiącu. W przypadku np. wielokrotnej nieobecności na posiedzeniach komisji również przewidywane są tego typu kary finansowe. Jeśli poseł lub senator nie zrezygnuje ze swojej pracy zarobkowej, nie ma uprawnień do pobierania uposażenia.

Czym jest dieta poselska, senatorska?

Dieta co z łaciny oznacza "dzień drogi". Ta tradycja zapoczątkowana już w starożytności miała na celu wynagradzanie reprezentantom prowincji koszty transportu i mieszkania na miejscu posiedzeń. I dzisiaj dieta ma podobną funkcję. Jest ona przyznawana posłom i senatorom, by pokryli koszty swoich podróży do Warszawy - stawili się na głosowanie i mogle zapewnić sobie nocleg.
Dieta wynosi 25 proc. uposażenia i obecnie jest to 2 569 53 zł.

Jakie mogą być dodatki?

Dodatkami do pensji posła lub senatora mogą być nagrody, jakie przysługą członkom komisji parlamentarnych. Polityk, który pełni funkcje przewodniczącego komisji, otrzymuję dodatkowe 20 proc, uposażenia, zastępca 15 proc. Za inne dodatkowe aktywności przewidziane jest 10 proc. uposażenia.
Dodatkowo, poseł lub senator, prowadząc biuro w swoim okręgu, ma zapewnione pokrycie wszystkich kosztów z tym związanych. W razie zagranicznych delegacji dieta poselska lub senatorska będzie mu podniesiona o 75 proc.

Więcej o: