Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie korespondencyjne. Kto może zagłosować?

Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie korespondencyjne to duże udogodnienie skierowane do osób niepełnosprawnych. Na jakich zasadach odbywa się głosowanie korespondencyjne? Do kiedy trzeba zgłosić wniosek o głosowanie za pośrednictwem pakietu wyborczego?
Zobacz wideo

Zasady głosowania korespondencyjnego wskazano w ustawie z dnia 5 stycznie 2011 roku. Kodeks wyborczy zakłada kto i po spełnieniu jakich warunków może listownie oddać swój głos w wyborach parlamentarnych.

Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie korespondencyjne jako udogodnienie dla osób niepełnosprawnych

Udogodnienie w postaci głosowania korespondencyjnego przysługuje osobom, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym orzeczenia organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 13 dni przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być złożone w formie ustnej, pisemnej, przez faks lub Internet. We wniosku należy uwzględnić następujące informacje: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, wskazanie konkretnych wyborów, kopię orzeczenia o niepełnosprawności i adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Osoby niedowidzące muszą dołączyć prośbę o załączenie nakładki w alfabecie Braille'a.

Pakiety wyborcze i procedura głosowania korespondencyjnego

Na pakiet wyborczy składają się: karta lub karty do głosowania, zaadresowana koperta zwrotna, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcja do głosowania. Pakiet dla osób niepełnosprawnych powinien dotrzeć do wyborcy najpóźniej na 7 dni przed wyborami.

Wyborca zaznacza w kratce znak "X" obok nazwiska kandydata, na którego chce oddać swój głos, a później wkłada kartę do głosowania do koperty. Zaklejona koperta z kartą oraz podpisane oświadczenie wkładane są do koperty zwrotnej i nadawane do właściwego urzędu. Karty z głosowania korespondencyjnego następnie przekazywane są do właściwej komisji wyborczej. 

Więcej o: