Czy RODO sparaliżuje wybory samorządowe 2018? PKW wydała oficjalny komunikat w tej sprawie

Czy RODO sparaliżuje zbliżające się wybory samorządowe 2018? Państwowa Komisja Wyborcza wydała oficjalny komunikat w tej sprawie.

To, jaki wpływ na wybory samorządowe będzie miało RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych obowiązujące od 25 maja 2018 roku), budziło wiele wątpliwości. Chodziło przede wszystkim o to, czy zgodne z prawem jest wydawanie kart do głosowania na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem.

RODO a wybory samorządowe 2018. PKW zabiera głos 

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalny komunikat w tej sprawie, w którym przypomina, że RODO nie ma wpływu na sposób przeprowadzania wyborów.

RODO nie zmienia w żadnym zakresie zasad głosowania w wyborach. Podkreślenia wymaga, że podstawowym aktem prawnym regulującym przebieg i organizację wyborów w Polsce jest Kodeks wyborczy. Określa on precyzyjnie zasady przeprowadzania wyborów, w tym sposób i zakres pozyskiwanych danych osobowych od wszystkich osób zaangażowanych w wybory oraz niezbędne dokumenty potrzebne do ich weryfikacji.

- czytamy na stronie internetowej PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia także, obwodowa komisja wyborcza ma obowiązek sprawdzania tożsamości wyborców na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, a osoba, która chce głosować, powinna zabrać taki dokument ze sobą, gdy wybiera się do lokalu wyborczego.

Wypróbuj nasz newsletter z sekcją o wyborach samorządowych. Kliknij, aby się zapisać

PKW: Dane osobowe chronione są z należytą starannością

W komunikacie czytamy także, że po otrzymaniu kart do głosowania, wyborca potwierdza, że je odebrał poprzez złożenie czytelnego podpisu w odpowiedniej rubryce spisu wyborców. Jeżeli wyborca odmówi złożenia podpisu, komisja wyborcza nie może wydać kart do głosowania.

"Spisy wyborców pozostają pod nadzorem członków komisji, osoba głosująca bez obaw powinna więc złożyć swój podpis na spisie odbierając kartę, będąc jednocześnie spokojną, że jej dane osobowe chronione są z należytą starannością" - pisze w komunikacie Państwowa Komisja Wyborcza".

Jak będą wyglądać karty do głosowania?

Więcej o: