PiS ma problemy z zarejestrowaniem list w Przemyślu

W Przemyślu komisarz wyborczy Krzysztof Tryksza oddalił odwołanie wojewody podkarpackiego i pełnomocnika Komitetu PiS, Lucyny Podhalicz. Odwołanie dotyczyło rejestracji list do rady miejskiej.

Komisarz dokonał weryfikacji list zgłoszonych w okręgu nr 2 i nr 3. Aż 14 wyborców złożyło wadliwy podpis - błędy dotyczyły niepoprawnego numeru PESEL albo wadliwego adresu zamieszkania.

Wypróbuj nasz newsletter z sekcją o wyborach samorządowych. Kliknij, aby się zapisać.

Problemy PiS z rejestracją list w Przemyślu

Miejska Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji kandydatów w zeszłą środę. PiS złożyło odwołanie, jednak komisarz wyborczy Przemyśla, po jeszcze jednej weryfikacji, podtrzymał decyzję komisji. W odwołaniu czytamy: „W okręgu wyborczym nr 2 lista ze 150 wymaganych podpisów, niezbędnych do rejestracji, uzyskała 145 prawidłowo złożonych podpisów. Natomiast w okręgu nr 3 Miejska Komisja Wyborcza w Przemyślu ustaliła, że w okręgu tym lista ze 150 wymaganych podpisów, niezbędnych do rejestracji listy, uzyskała 147 prawidłowo złożonych podpisów (...)".

Możliwe jeszcze jedno odwołanie

PiS ma dwa dni na to, aby odwołać się do Państwowej Komisji Wyborczej. Jej decyzja będzie ostateczna. Jeśli podtrzyma dotychczasowe orzecznictwa, to PiS nie będzie posiadał kandydatów do samorządów w dwóch z czterech okręgów wyborczych w Przemyślu, z którego pochodzi Marek Kuchciński, obecny marszałek Sejmu.

Jasło - kolejne błędy na listach

PiS nie zarejestrowało również żadnej z trzech list zgłaszanych w Jaśle. Powodem była zbyt mała liczba prawidłowych podpisów. W tej sprawie PiS również mogło złożyć odwołanie. O problemach PiS-u w Jaśle pisaliśmy wcześniej.

Już 21 października wybierzemy władze samorządowe

Więcej o: