Komisje wyborcze Zamość - 2015

Lista obwodowych komisji wyborczych w mieście Zamość i okolicach na podstawie danych dostarczonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Obwodowa komisja wyborcza nr 1

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 1
Adres: Szkoła Podstawowa
303
22-400, Mokre

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 2

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 2
Adres: Zespół Szkół
124
22-400, Żdanów

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 3

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 3
Adres: Zespół Szkół
139
22-400, Płoskie

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 4

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 4
Adres: Szkoła Podstawowa
57
22-470, Wólka Wieprzecka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 5

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 5
Adres: Szkoła Podstawowa
20
22-400, Białowola

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 6

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 6
Adres: Szkoła Podstawowa
126
22-400, Lipsko

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 7

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 7
Adres: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola
148A
22-400, Kalinowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 8

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 8
Adres: Świetlica Wiejska
19A
22-400, Białobrzegi

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 9

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 9
Adres: Zespół Szkół
133
22-400, Wysokie

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 10

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 10
Adres: Szkoła Podstawowa
49
22-400, Borowina Sitaniecka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 11

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 11
Adres: Zespół Szkół
422
22-400, Sitaniec

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 12

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 12
Adres: Szkoła Podstawowa
46
22-400, Zawada

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 13

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 13
Adres: Świetlica Wiejska
65
22-400, Szopinek

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 14

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 14
Adres: Budynek byłej Szkoły Podstawowej Wychody
8
22-400, Wieprzec

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 15

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 15
Adres: Świetlica Wiejska
118
22-400, Jatutów

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 16

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 16
Adres: Szkoła Podstawowa
133
22-400, Pniówek

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 17

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 17
Adres: Budynek byłej Szkoły Podstawowej
47
22-400, Siedliska

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 18

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 18
Adres: Budynek byłej Szkoły Podstawowej
19
22-400, Lipsko-Polesie

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 19

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 19
Adres: Świetlica Wiejska
ul. Targowa 32
22-400, Skokówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 20

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 20
Adres: Zespół Szkół
422
22-400, Sitaniec

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 21

Gmina: gm. Zamość
Numer obwodu: 21
Adres: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola
148A
22-400, Kalinowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 1

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 1
Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu
ul. Łukasińskiego 8
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 2

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 2
Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu
ul. Szczebrzeska 41
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 3

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 3
Adres: Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu
ul. Dolna 4
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 4

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 4
Adres: Przedszkole Miejskie Nr 9 w Zamościu
ul. Oboźna 10
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 5

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 5
Adres: Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Orzeszkowej 28
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 6

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 6
Adres: Zespół Szkół Nr 3 w Zamościu Gimnazjum Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II
ul. Orzeszkowej 43
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 7

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 7
Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 8

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 8
Adres: Hotel Junior w Zamościu
ul. Sikorskiego 6
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 9

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 9
Adres: Zespół Szkół Nr 6 w Zamościu Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Kalinowa 5a
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 10

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 10
Adres: Zespół Szkół Nr 6 w Zamościu Gimnazjum Nr 6 im. Kr. Św. Jadwigi
ul. Kalinowa 5a
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 11

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 11
Adres: Przedszkole Miejskie Nr 14 w Zamościu
ul. Olchowa 11
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 12

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 12
Adres: Świetlica Szkół Katolickich im. Ojca Pio w Zamościu
ul. Sikorskiego 11
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 13

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 13
Adres: III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu
ul. Kilińskiego 15
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 14

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 14
Adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (Świetlica) w Zamościu
ul. Kilińskiego 62
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 15

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 15
Adres: Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Waleriana Łukasińskiego
ul. Peowiaków 30A
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 16

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 16
Adres: Przedszkole Miejskie Nr 5 w Zamościu
ul. Peowiaków 76A
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 17

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 17
Adres: Przedszkole Miejskie Nr 15 w Zamościu
ul. J. Zamoyskiego 4a
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 18

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 18
Adres: Zespół Szkół Nr 4 w Zamościu Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego
ul. J. Zamoyskiego 4
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 19

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 19
Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu
ul. J. Zamoyskiego 62
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 20

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 20
Adres: Przedszkole Miejskie Nr 12 w Zamościu
ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego 32
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 21

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 21
Adres: Zamojski Dom Kultury
ul. Partyzantów 13
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 22

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 22
Adres: Zespół Szkół Nr 2 w Zamościu Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. H. Sienkiewicza 5
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 23

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 23
Adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Zamoyskiego w Zamościu
ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego 50B
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 24

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 24
Adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Hrubieszowska 24
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 25

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 25
Adres: Przedszkole Miejskie Nr 2 w Zamościu
ul. Gminna 32
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 26

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 26
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu
ul. Lwowska 15
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 27

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 27
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu im. Szymona Szymonowica
ul. Orla 5
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 28

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 28
Adres: Gimnazjum Nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu
ul. Lwowska 15
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 29

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 29
Adres: I Prywatne Liceum Ogółnokształcące w Zamościu
ul. Krasnobrodzka 22A
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 30

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 30
Adres: Świetlica Osiedlowa
ul. Obronna 13
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 31

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 31
Adres: Zakład Karny w Zamościu
Okrzei 14
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 32

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 32
Adres: Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Zamościu
Hrubieszowska 40
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 33

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 33
Adres: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu
Peowiaków 1
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 34

Gmina: m. Zamość
Numer obwodu: 34
Adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400, Zamość

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak