Komisje wyborcze Chełm - 2015

Lista obwodowych komisji wyborczych w mieście Chełm i okolicach na podstawie danych dostarczonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Obwodowa komisja wyborcza nr 1

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 1
Adres: Świetlica w Srebrzyszczu
Sportowa 18
22-100, Srebrzyszcze

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 2

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 2
Adres: Zespół Szkół w Okszowie
Chełmska 14
22-105, Okszów

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 3

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 3
Adres: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach
101
22-105, Nowiny

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 4

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 4
Adres: Świetlica w Wólce Czułczyckiej
46
22-106, Wólka Czułczycka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 5

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 5
Adres: Świetlica w Horodyszczu
43b
22-151, Horodyszcze

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 6

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 6
Adres: Zespół Szkół w Stawie
72
22-151, Staw

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 7

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 7
Adres: Zespół Szkół w Stołpiu
54
22-151, Nowosiółki-Kolonia

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 8

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 8
Adres: Multimedialne Centrum Informacyjno-Dydaktyczne Gminy Chełm w Janowie
Balladyny 5
22-151, Janów

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 9

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 9
Adres: Urząd Gminy Chełm
Gminna 18
22-100, Pokrówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 10

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 10
Adres: Świetlica Gospodarstwa Gruntów Marginalnych i Mieszkaniowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Pokrówce
Wiosenna 4
22-100, Pokrówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 11

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 11
Adres: Ośrodek Kultury Gminy Chełm w Żółtańcach
44b
22-100, Żółtańce

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 12

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 12
Adres: Zespół Szkół w Żółtańcach
Metalowa 89
22-100, Żółtańce-Kolonia

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 13

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 13
Adres: Zespół Szkół w Strupinie Dużym
122
22-100, Strupin Duży

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 14

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 14
Adres: Centrum Kulturalno-Sportowe Gminy Chełm w Rożdżałowie
118a
22-100, Rożdżałów

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 15

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 15
Adres: Świetlica w Depułtyczach Królewskich-Kolonii
18
22-100, Depułtycze Królewskie-Kolonia

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 16

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 16
Adres: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Depułtyczach
10b
22-100, Stare Depułtycze

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 17

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 17
Adres: Zespół Szkół w Uhrze
32
22-100, Uher

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 18

Gmina: gm. Chełm
Numer obwodu: 18
Adres: Świetlica w Zawadówce
25c
22-100, Zawadówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 1

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 1
Adres: P.H.U. Majami (lokal obok stacji CPN)
ul. Włodawska 5
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 2

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 2
Adres: Budynek Zepołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7
ul. Synów Pułku 15
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 3

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 3
Adres: Budynek Przedszkola Miejskiego nr 10
ul. Zachodnia 49
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 4

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 4
Adres: Budynek Zespołu Szkolno-Przeszkolnego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Rejowiecka 76
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 5

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 5
Adres: Budynek Medycznego Studium Zawodowego
ul. Szpitalna 50
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 6

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 6
Adres: Budynek II Liceum Ogólnokształcącego
ul. Szpitalna 14
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 7

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 7
Adres: Budynek Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
ul. Trubakowska 59
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 8

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 8
Adres: Budynek Przedszkola Miejskiego nr 11
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 25a
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 9

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 9
Adres: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Wołyńska 1
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 10

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 10
Adres: Budynek Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa nr 1
ul. Wołyńska 11
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 11

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 11
Adres: Budynek Chełmskiego Domu Kultury
Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 12

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 12
Adres: Budynek, Klub "CHAESEMUS" Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Starościńska 4a
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 13

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 13
Adres: Budynek Językowego Przedszkola Integracyjnego "WKasztanowymParku"
ul. Lubelska 4
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 14

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 14
Adres: Budynek Szkoły Podstawowej nr 10
ul. Reformacka 13
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 15

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 15
Adres: Budynek Przedszkola Miejskiego nr 5
ul. Kwiatowa 1
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 16

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 16
Adres: Budynek Szkoły Podstawowej nr 2
ul. Obłońska 51
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 17

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 17
Adres: Budynek I Liceum Ogólnokształcącego
ul. Stefana Czarnieckiego 8
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 18

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 18
Adres: Budynek Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych
ul. Stefana Batorego 1
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 19

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 19
Adres: Budynek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wołyńska 57
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 20

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 20
Adres: Budynek Zespołu Szkół Zawodowych nr 5
ul. Jagielońska 29
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 21

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 21
Adres: Budynek Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi "Razem"
ul. Botaniczna 16
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 22

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 22
Adres: Budynek Szkoły Podstawowej nr 4
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 23

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 23
Adres: Budynek Centrum handlowego "Wschód" S.A.
ul. Hrubieszowska 102
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 24

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 24
Adres: Budynek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
ul. Wojsławicka 8b
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 25

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 25
Adres: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6
ul. Powstańców Warszawy 10
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 26

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 26
Adres: Budynek Przedszkola Miejskiego nr 14
ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 4b
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 27

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 27
Adres: Budynek Przedszkola Miejskiego nr 15
ul. Henryka Wieniawskiego 3
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 28

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 28
Adres: Budynek Biblioteki Pedagogicznej
ul. Henryka Wieniawskiego 15
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 29

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 29
Adres: Budynek Lokalu HSM Sp. z o.o. Zawadówka (była kaplica Parafii pw. Świętej Rodziny)
ul. Karola Szymanowskiego 6
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 30

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 30
Adres: Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Połaniecka 5
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 31

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 31
Adres: Budynek Szkoły Podstawowej Nr 11
ul. Wolności 20
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 32

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 32
Adres: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi
ul. Połaniecka 10
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 33

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 33
Adres: Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej "Bazylany"
Aleja 3 Maja 6
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 34

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 34
Adres: Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8
ul. Mkołaja Reja 54
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 35

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 35
Adres: Zakład karny
Kolejowa 112
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 36

Gmina: m. Chełm
Numer obwodu: 36
Adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ceramiczna 1
22-100, Chełm

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 18
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie