Komisje wyborcze Aleksandrów - 2015

Lista obwodowych komisji wyborczych w mieście Aleksandrów i okolicach na podstawie danych dostarczonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Obwodowa komisja wyborcza nr 1

Gmina: gm. Aleksandrów
Numer obwodu: 1
Adres: Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny
104
23-408, Aleksandrów Pierwszy

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 2

Gmina: gm. Aleksandrów
Numer obwodu: 2
Adres: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
295
23-408, Aleksandrów Drugi

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 3

Gmina: gm. Aleksandrów
Numer obwodu: 3
Adres: Urząd Gminy Aleksandrów
380
23-408, Aleksandrów Drugi

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 4

Gmina: gm. Aleksandrów
Numer obwodu: 4
Adres: Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
554
23-408, Aleksandrów Trzeci

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 7
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 19
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 1

Gmina: gm. Aleksandrów
Numer obwodu: 1
Adres: Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie
40
26-337, Aleksandrów

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 10
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 28
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 2

Gmina: gm. Aleksandrów
Numer obwodu: 2
Adres: Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną
60
26-337, Dąbrowa nad Czarną

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 10
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 28
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 3

Gmina: gm. Aleksandrów
Numer obwodu: 3
Adres: Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Dąbrówce
59
26-337, Dąbrówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 10
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 28
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 4

Gmina: gm. Aleksandrów
Numer obwodu: 4
Adres: Świetlica Wiejska w Ciechominie
46A
26-337, Ciechomin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 10
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 28
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 5

Gmina: gm. Aleksandrów
Numer obwodu: 5
Adres: Szkoła Podstawowa w Skotnikach
4
26-337, Skotniki

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 10
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 28
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie