Komisje wyborcze Szczecin - 2015

Lista obwodowych komisji wyborczych w mieście Szczecin i okolicach na podstawie danych dostarczonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Obwodowakomisjawyborczanr1

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:1
Adres:RadaOsiedlaPłonia,Śm.,Jezierzyce
ul.Pyrzycka28
70-892,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr2

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:2
Adres:WarsztatyTerapiiZajeciowej
ul.Przyszłości21
70-893,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr3

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:3
Adres:ZespółSzkółNr13
ul.Bałtycka1a
70-880,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr4

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:4
Adres:ZespółSzkółNr13
ul.Bałtycka1a
70-880,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr5

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:5
Adres:SzkołaPodstawowaNr59
ul.D?bska105
70-789,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr6

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:6
Adres:SzkołaPodstawowaNr59
ul.D?bska105
70-789,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr7

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:7
Adres:PrzedszkolePubliczneNr11
"Osiedle Kasztanowe"54
70-895,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr8

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:8
Adres:PrzedszkolePubliczneNr11
"Osiedle Kasztanowe"54
70-895,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr9

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:9
Adres:SzkołaPodstawowaNr71
ul.Bośniacka7
70-842,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr10

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:10
Adres:SzkołaPodstawowaNr71
ul.Bośniacka7
70-842,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr11

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:11
Adres:ZespółSzkółnr2
ul.Portowa21
70-833,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr12

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:12
Adres:IIILiceumOgólnokształc?ce
ul.Pomorska150
70-812,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr13

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:13
Adres:IIILiceumOgólnokształc?ce
ul.Pomorska150
70-812,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr14

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:14
Adres:SzkołaPodstawowaNr23
ul.Miernicza10
70-823,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr15

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:15
Adres:PrzedszkolePubliczneNr62
ul.Jasna74
70-777,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr16

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:16
Adres:PrzedszkolePrywatne
ul.Jasna113
70-777,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr17

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:17
Adres:PrywatnaSzkołaPodstawowa" Słoneczna"
ul.Rydla5
70-783,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr18

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:18
Adres:CentrumKształceniaSportowego
ul.Rydla49
70-783,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr19

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:19
Adres:CentrumKształceniaSportowego
ul.Rydla49
70-783,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr20

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:20
Adres:PrzedszkolePubliczneNr9
ul.KostkiNapierskiego13
70-783,Szczecin

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr41
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr97
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr21

Gmina:m.Szczecin
Numerobwodu:21
Adres:NSZOZ"Prawobrzeże-Medyk
ul.Kostki Napierskiego 6c
70-783, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 22

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 22
Adres: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD
ul. Kosynierów 16
70-786, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 23

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 23
Adres: Gimnazjum Nr 7
ul. Zofii Nałkowskiej 33
70-785, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 24

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 24
Adres: Gimnazjum Nr 7
ul. Zofii Nałkowskiej 33
70-785, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 25

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 25
Adres: Przedszkole Publiczne Nr 61
ul. Maciejowicka 26
70-786, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 26

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 26
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 37
ul. Rydla 6
70-783, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 27

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 27
Adres: Klub Osiedlowy"Szpak"
ul. Seledynowa 75a
70-781, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 28

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 28
Adres: Klub Osiedlowy "Smyk"
ul. Różowa 17
70-781, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 29

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 29
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 74
ul. Seledynowa 50
70-781, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 30

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 30
Adres: Przedszkole Publiczne Nr 8
ul. Różowa 24
70-781, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 31

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 31
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 74
ul. Seledynowa 50
70-781, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 32

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 32
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 74
ul. Seledynowa 50
70-781, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 33

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 33
Adres: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2
ul. Jaśminowa 4
70-783, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 34

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 34
Adres: Zespół Szkół Nr 1
ul. Młodzieży Polskiej 9
70-774, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 35

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 35
Adres: Zespół Szkół Nr 1
ul. Młodzieży Polskiej 9
70-774, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 36

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 36
Adres: Zespół Szkół Specjalnych Nr 9
ul. Letniskowa 1
70-763, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 37

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 37
Adres: Przedszkole Publiczne Nr 49
ul. Marmurowa 7
70-747, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 38

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 38
Adres: Zespół Szkół Nr 15
ul. Floriana Szarego 12
70-743, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 39

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 39
Adres: Zespół Szkół Nr 15
ul. Floriana Szarego 12
70-743, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 40

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 40
Adres: Przedszkole Nr 79
ul. Krzemienna 42a
70-734, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 41

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 41
Adres: Rada Osiedla Żydowce Klucz
ul. Rymarska 46/1a
70-700, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 42

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 42
Adres: Przychodnia Portowa sp. z oo
ul. Energetyków 2
70-656, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 43

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 43
Adres: Rada Osiedla Pomorzany
ul. Włościańska 1
70-021, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 44

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 44
Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
ul. Budziszyńska 2
70-023, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 45

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 45
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 20
ul. Dobrzyńska 2
70-025, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 46

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 46
Adres: Zespół Szkół Rzemieślniczych
ul. Chmielewskiego 19
70-028, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 47

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 47
Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
ul. Orawska 1
70-131, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 48

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 48
Adres: Gimnazjum Nr 9
ul. Dunikowskiego 1
70-123, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 49

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 49
Adres: Gimnazjum Nr 9
ul. Dunikowskiego 1
70-123, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 50

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 50
Adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. dla Dzieci Niesłyszących
ul. Szpitalna 15
70-116, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 51

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 51
Adres: Przedszkole Publiczne Nr 48
ul. 9 Maja 13
70-136, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 52

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 52
Adres: Przedszkole Publiczne nr 44
ul. Ruska 16
70-132, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 53

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 53
Adres: Uniwersytet Szczeciński
ul. Cukrowa 8
71-004, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 54

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 54
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 16
ul. Chobolańska 20
71-023, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 55

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 55
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 16
ul. Chobolańska 20
71-023, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 56

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 56
Adres: IV Liceum Ogólnokształcące
ul. Św. Kingi 2
71-023, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 57

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 57
Adres: IV Liceum Ogólnokształcące
ul. Św. Kingi 2
71-023, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 58

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 58
Adres: Uniwersytet Szczeciński
ul. Krakowska 71-79
71-004, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 59

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 59
Adres: Uniwersytet Szczeciński
ul. Krakowska 71-79
71-004, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 60

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 60
Adres: Gimnazjum Nr 20
ul. Brodnicka 10
71-044, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 61

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 61
Adres: Gimnazjum Nr 20
ul. Brodnicka 10
71-044, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 62

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 62
Adres: Gimnazjum Nr 20
ul. Brodnicka 10
71-044, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 63

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 63
Adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Technologii Chemii
Aleja Piastów 42
71-065, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 64

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 64
Adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
ul. Pułaskiego 10
70-322, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 65

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 65
Adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Aleja Piastów 19
70-310, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 66

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 66
Adres: I Liceum Ogólnokształcące
Aleja Piastów 12
70-331, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 67

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 67
Adres: Gimnazjum Nr 21
ul. Mickiewicza 23
70-783, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 68

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 68
Adres: Gimnazjum Nr 21
ul. Mickiewicza 23
70-383, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 69

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 69
Adres: Zespół Szkół Nr 6
ul. Sowińskiego 3
70-236, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 70

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 70
Adres: Zespół Szkół Nr 3
ul. Sowińskiego 1
70-236, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 71

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 71
Adres: VI Liceum Ogólnokształcące
ul. Jagiellońska 41
70-382, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 72

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 72
Adres: VI Liceum Ogólnokształcące
ul. Jagiellońska 41
70-382, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 73

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 73
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 1
Aleja Piastów 6
70-327, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 74

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 74
Adres: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia
ul. Bolesława Śmiałego 42/43
70-351, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 75

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 75
Adres: Rada Osiedla Turzyn
ul. Pocztowa 17
70-361, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 76

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 76
Adres: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego S.C.P.
ul. Kolumba 86
70-035, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 77

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 77
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 61
ul. 3-go Maja 42189
70-214, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 78

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 78
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 61
ul. 3-go Maja 42189
70-214, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 79

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 79
Adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Budynek Jednostek Międzywydziałowych
Aleja Piastów 48
70-311, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 80

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 80
Adres: Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Królowej Jadwigi 29
70-262, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 81

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 81
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Królowej Jadwigi 29
70-262, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 82

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 82
Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Kopernika 16a
70-241, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 83

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 83
Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9
ul. Małkowskiego 12
70-306, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 84

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 84
Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9
ul. Małkowskiego 12
70-306, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 85

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 85
Adres: Przedszkole Publiczne Nr 33
ul. Ściegiennego 62/65
70-353, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 86

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 86
Adres: Pomorski Uniwersytet Medyczny
ul. Rybacka 1
70-204, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 87

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 87
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 63
ul. Grodzka 23
70-543, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 88

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 88
Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
Plac Mariacki 1
70-546, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 89

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 89
Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9
ul. Małkowskiego 12
70-306, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 90

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 90
Adres: Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 91

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 91
Adres: Przedszkole "Jutrzenka"
ul. Mazowiecka 2
70-526, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 92

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 92
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 54
ul. Generała Rayskiego 9
70-426, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 93

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 93
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 54
ul. Generała Rayskiego 9
70-426, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 94

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 94
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 46
ul. Felczaka 13
71-417, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 95

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 95
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 46
ul. Felczaka 13
71-417, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 96

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 96
Adres: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
ul. Wielkopolska 32
70-450, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 97

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 97
Adres: Zespół Szkół Specjalnych Nr 12
ul. Wielkopolska 14
70-450, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 98

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 98
Adres: Uniwersytet Szczeciński
ul. Felczaka 3a
71-412, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 99

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 99
Adres: Zespół Szkół Budowlanych
ul. Unisławy 32/33
71-402, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 100

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 100
Adres: Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
71-402, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 101

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 101
Adres: Izba Skarbowa
ul. Roosvelta 1
70-525, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 102

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 102
Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. Ofiar Oświęcimia 14
71-537, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 103

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 103
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 56
ul. Malczewskiego 22
71-612, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 104

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 104
Adres: II Liceum Ogólnokształcące
ul. H.Pobożnego 2
70-500, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 105

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 105
Adres: Gimnazjum Nr 6
ul. Niemierzyńska 17
71-441, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 106

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 106
Adres: Zespół Szkół Ogółnokształcących Nr 7
ul. Unisławy 26
71-413, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 107

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 107
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 69
ul. Zamoyskiego 2
71-444, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 108

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 108
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 69
ul. Zamoyskiego 2
71-444, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 109

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 109
Adres: Zespół Szkół Ogółnokształcących Nr 7
ul. Unisławy 26
71-413, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 110

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 110
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 10
ul. Kazimierza Królewicza 63
71-551, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 111

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 111
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 10
ul. Kazimierza Królewicza 63
71-551, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 112

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 112
Adres: Gimnazjum Nr 2
ul. Cyryla i Metodego 43
71-553, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 113

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 113
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 41
ul. Cyryla i Metodego 44
71-540, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 114

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 114
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 41
ul. Cyryla i Metodego 44
71-540, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 115

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 115
Adres: Gimnazjum Nr 2
ul. Cyryla i Metodego 43
71-540, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 116

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 116
Adres: Rada Osiedla Niebuszewo-Bolinko
ul. Niemcewicza 39
71-553, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 117

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 117
Adres: Zespół Szkół Łączności
ul. Ku Słońcu 27/30
71-080, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 118

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 118
Adres: Gimnazjum Nr 27
ul. Mikołajczyka 20
71-075, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 119

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 119
Adres: Gimnazjum Nr 27
ul. Mikołajczyka 20
71-075, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 120

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 120
Adres: Publiczne Przedszkole Nr 74
ul. 26 Kwietnia 3
71-126, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 121

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 121
Adres: Publiczne Przedszkole Nr 74
ul. 26 Kwietnia 3
71-126, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 122

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 122
Adres: Państwowy Instytut Geologiczny
ul. Wieniawskiego 20
71-130, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 123

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 123
Adres: Gimnazjum Nr 18
ul. Witkiewicza 40
71-122, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 124

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 124
Adres: Gimnazjum Nr 18
ul. Witkiewicza 40
71-122, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 125

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 125
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 51
ul. Jodłowa 21
71-114, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 126

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 126
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 51
ul. Jodłowa 21
71-114, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 127

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 127
Adres: VII Liceum Ogólnokształcące
ul. Jana Styki 13
71-138, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 128

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 128
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 48
ul. Czorsztyńska 35
71-201, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 129

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 129
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 48
ul. Czorsztyńska 35
71-201, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 130

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 130
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 48
ul. Czorsztyńska 35
71-163, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 131

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 131
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 48
ul. Czorsztyńska 35
71-201, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 132

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 132
Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
ul. Romera 2
71-246, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 133

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 133
Adres: Zespół Szkół Samochodowych
ul. Klonowica 14 (dawny internat)
71-244, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 134

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 134
Adres: Przedszkole Publiczne Nr 58
ul. Benesza 26
71-241, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 135

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 135
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi,
ul. Benesza 75
71-246, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 136

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 136
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Benesza 75
71-246, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 137

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 137
Adres: Tramwaje Szczecińskie Sp.z.o.o. (budynek Zarządu)
ul. Klonowica 5
71-241, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 138

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 138
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 53
ul. Budzysza Wosia 42255
71-273, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 139

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 139
Adres: ZBILK Rejon 15
ul. Goszczyńskiego 4a
71-263, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 140

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 140
Adres: Zespół Szkół Samochodowych
ul. Klonowica 14
71-244, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 141

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 141
Adres: Gimnazjum Nr 1
ul. Reymonta 23
71-274, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 142

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 142
Adres: Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 143

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 143
Adres: Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 17
ul. Łukasiewicza 8
71-302, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 144

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 144
Adres: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
Aleja Wojska Polskiego 119
70-490, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 145

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 145
Adres: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
Aleja Wojska Polskiego 119
70-490, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 146

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 146
Adres: Rada Osiedla Pogodno
ul. Krasickiego 6
71-333, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 147

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 147
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa "NaGłębokim"
ul. Jaworowa 41
71-382, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 148

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 148
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 68
ul. Zakole 1a
70-454, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 149

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 149
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 68
ul. Zakole 1a
71-454, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 150

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 150
Adres: Dom Akademicki Andromeda
ul. Chopina 59
71-450, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 151

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 151
Adres: Gimnazjum Nr 34
ul. Wojciechowskiego 50
71-476, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 152

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 152
Adres: Gimnazjum Nr 34
ul. Wojciechowskiego 50
71-476, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 153

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 153
Adres: Zespół Szkół Elektr.-Elektronicznych
ul. Racibora 60
71-631, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 154

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 154
Adres: Zespół Szkół Nr 16
ul. Dubois 41
71-610, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 155

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 155
Adres: Zespół Szkół Nr 16
ul. Emilii Plater 20
71-632, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 156

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 156
Adres: Przedszkole Publiczne Nr 73
ul. Ceglana 4
71-636, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 157

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 157
Adres: Zespół Szkół Nr 16
ul. Dubois 38/41
71-610, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 158

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 158
Adres: Zakład Energetyczny
ul. Malczewskiego 42190
71-616, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 159

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 159
Adres: Filia Przedszkola Publicznego Nr 50
ul. Junacka 13
70-457, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 160

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 160
Adres: Przychodnia Zdrowia
ul. Łucznicza 64
71-504, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 161

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 161
Adres: Przychodnia Zdrowia
ul. Łucznicza 64
71-504, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 162

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 162
Adres: Rada Osiedla Warszewo
ul. Szczecińska 12
71-786, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 163

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 163
Adres: Sala Gimnastyczna
ul. Szczecińska 12
71-786, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 164

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 164
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Złotowska 86
71-795, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 165

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 165
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Złotowska 86
71-793, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 166

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 166
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 35
ul. Świętoborzyców 40 Blok A1 (Aula)
71-665, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 167

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 167
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 35
ul. Świętoborzyców 40 Hala sportowa
71-665, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 168

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 168
Adres: Przedszkole Publiczne Nr 59
ul. Księżnej Zofii 3
71-665, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 169

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 169
Adres: Przedszkole Publiczne Nr 59
ul. Księżnej Zofii 3
71-665, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 170

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 170
Adres: Przedszkole Publiczne Nr 14
ul. Biskupa Bandurskiego 56
71-665, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 171

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 171
Adres: Gimnazjum Nr 5
ul. Komuny Paryskiej 20
71-681, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 172

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 172
Adres: Gimnazjum Nr 5
ul. Komuny Paryskiej 20
71-681, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 173

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 173
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 18
ul. Komuny Paryskiej 20
71-681, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 174

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 174
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 18
ul. Komuny Paryskiej 20
71-681, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 175

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 175
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 42
ul. Hoża 25
71-699, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 176

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 176
Adres: Dom Pomocy Społecznej - Dom Kombatanta
ul. Krucza 17
71-747, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 177

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 177
Adres: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słaboszłyszących
ul. Grzymińska 6
71-711, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 178

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 178
Adres: Zespół Szkół Nr 5
ul. Hoża 3
71-711, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 179

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 179
Adres: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o
ul. Wiszesława 18
71-751, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 180

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 180
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Strzałowska 27a
71-730, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 181

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 181
Adres: Bursa Szkolna Nr 2 w ZSO
ul. Pokoju 48
71-736, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 182

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 182
Adres: Bursa Szkolna Nr 2 w ZSO
ul. Pokoju 48
71-736, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 183

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 183
Adres: Środowiskowa Placówka Eduk.- Wych. Nr 1
ul. Koszalińska 13
71-735, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 184

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 184
Adres: Zespół Szkół Nr 9
ul. Dąbrówki 10
71-834, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 185

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 185
Adres: Miejska Biblioteka Publiczna. Filia Nr 46
ul. Nad Odrą 26
71-302, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 186

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 186
Adres: Dom Kultury "KlubSkolwin"
ul. Stołczyńska 163
71-870, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 187

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 187
Adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Kamienna 22
71-833, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 188

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 188
Adres: S.P. Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4
71-455, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 189

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 189
Adres: Dom Pomocy Społecznej
ul. Broniewskiego 42159
71-460, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 190

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 190
Adres: Specjalistyczny Szpital im. Profesora A. Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 11
70-880, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 191

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 191
Adres: S.P. Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
ul. Mączna 4
70-780, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 192

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 192
Adres: S.P. Szpital Kliniczny Nr 2
ul. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 193

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 193
Adres: S.P. Zakłed Opieki Zdrowotnej MSW
ul. Jagiellońska 44
70-382, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 194

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 194
Adres: S.P. Szpital Kliniczny Nr 1
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 195

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 195
Adres: S.P. Szpital Kliniczny Nr 1 Klinika Psychiatrii PUM
ul. Broniewskiego 26
71-460, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 196

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 196
Adres: Dom Pomocy Społecznej "DomKombatantaiPionieraZiemiSzczecińskiej"
ul. Romera 21-29
71-246, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 197

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 197
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
ul. Strzałowska 22
71-740, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 198

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 198
Adres: Dom Pomocy Społecznej "DomKombatanta"
ul. Krucza 17
71-747, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 199

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 199
Adres: Areszt Śledczy
ul. Kaszubska 28
70-226, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 200

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 200
Adres: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią S.P. Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Skargi 42317
71-422, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 201

Gmina: m. Szczecin
Numer obwodu: 201
Adres: Dom Pomocy Społecznej im. doktora Edmunda Wojtyły
ul. Lubomirskiego 7
71-505, Szczecin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 41
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 97
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie