Komisje wyborcze Jędrzejów - 2015

Lista obwodowych komisji wyborczych w mieście Jędrzejów i okolicach na podstawie danych dostarczonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Obwodowakomisjawyborczanr1

Gmina:gm.Jędrzejów
Numerobwodu:1
Adres:PrzedszkoleNr3wJędrzejowie
ul.Kościelna16
28-300,Jędrzejów

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr33
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr81
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr2

Gmina:gm.Jędrzejów
Numerobwodu:2
Adres:SpecjalnyOśrodekSzkolno-WychowawczywJędrzejowie
ul.FeliksaPrzypkowskiego5
28-300,Jędrzejów

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr33
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr81
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr3

Gmina:gm.Jędrzejów
Numerobwodu:3
Adres:SzkołaPodstawowaNr2wJędrzejowie
ul.FeliksaPrzypkowskiego12
28-300,Jędrzejów

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr33
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr81
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr4

Gmina:gm.Jędrzejów
Numerobwodu:4
Adres:ILiceumOgólnokształc?cewJędrzejowie
ul.11Listopada37
28-300,Jędrzejów

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr33
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr81
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr5

Gmina:gm.Jędrzejów
Numerobwodu:5
Adres:PrzedszkoleNr1wJędrzejowie
ul.MieszkaI9
28-300,Jędrzejów

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr33
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr81
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr6

Gmina:gm.Jędrzejów
Numerobwodu:6
Adres:ZespółSzkółwJędrzejowie
ul.FeliksaPrzypkowskiego43
28-300,Jędrzejów

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr33
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr81
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr7

Gmina:gm.Jędrzejów
Numerobwodu:7
Adres:ZespółSzkółPonadgimnazjalnychNr1wJędrzejowie
ul.FeliksaPrzypkowskiego49
28-300,Jędrzejów

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr33
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr81
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr8

Gmina:gm.Jędrzejów
Numerobwodu:8
Adres:SpółdzielniaMieszkaniowa,,Przyszłość" w Jędrzejowie
ul. Dojazd 56
28-300, Jędrzejów

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 33
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 81
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 9

Gmina: gm. Jędrzejów
Numer obwodu: 9
Adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Internat w Jędrzejowie
ul. Bolesława Krzywoustego 4
28-300, Jędrzejów

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 33
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 81
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 10

Gmina: gm. Jędrzejów
Numer obwodu: 10
Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie
ul. Okrzei 63
28-300, Jędrzejów

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 33
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 81
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 11

Gmina: gm. Jędrzejów
Numer obwodu: 11
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jędrzejowie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 1
28-300, Jędrzejów

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 33
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 81
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 12

Gmina: gm. Jędrzejów
Numer obwodu: 12
Adres: Przedszkole Nr 2 w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 113a
28-300, Jędrzejów

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 33
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 81
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 13

Gmina: gm. Jędrzejów
Numer obwodu: 13
Adres: Zespół Placówek Oświatowych w Prząsławiu
55
28-300, Prząsław

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 33
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 81
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 14

Gmina: gm. Jędrzejów
Numer obwodu: 14
Adres: Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim
9
28-300, Potok Wielki

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 33
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 81
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 15

Gmina: gm. Jędrzejów
Numer obwodu: 15
Adres: Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie
75
28-300, Skroniów

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 33
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 81
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 16

Gmina: gm. Jędrzejów
Numer obwodu: 16
Adres: Szkoła Podstawowa w Piaskach
83
28-300, Piaski

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 33
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 81
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 17

Gmina: gm. Jędrzejów
Numer obwodu: 17
Adres: Szkoła Podstawowa w Rakowie
45
28-300, Raków

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 33
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 81
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 18

Gmina: gm. Jędrzejów
Numer obwodu: 18
Adres: Szkoła Podstawowa w Jasionnie
8
28-300, Jasionna

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 33
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 81
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 19

Gmina: gm. Jędrzejów
Numer obwodu: 19
Adres: Szkoła Podstawowa w Mnichowie
72
28-300, Mnichów

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 33
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 81
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 20

Gmina: gm. Jędrzejów
Numer obwodu: 20
Adres: Szkoła Podstawowa w Podchojnach
106
28-300, Podchojny

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 33
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 81
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 21

Gmina: gm. Jędrzejów
Numer obwodu: 21
Adres: Szkoła Podstawowa w Łysakowie
44b
28-300, Łysaków Drugi

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 33
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 81
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 22

Gmina: gm. Jędrzejów
Numer obwodu: 22
Adres: ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie
ul. Małogoska 25
28-300, Jędrzejów

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 33
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 81
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 23

Gmina: gm. Jędrzejów
Numer obwodu: 23
Adres: Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie
135
28-300, Mnichów

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 33
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 81
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie