Komisje wyborcze Bielsko-Biała - 2015

Lista obwodowych komisji wyborczych w mieście Bielsko-Biała i okolicach na podstawie danych dostarczonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Obwodowa komisja wyborcza nr 1

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 1
Adres: Gimnazjum Nr 14
ul. Mazańcowicka 34
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 2

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 2
Adres: "AQUA" S.A. Oczyszczalnia Ścieków
ul. Bestwińska 63
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 3

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 3
Adres: Przedszkole Nr 40
ul. Komorowicka 338
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 4

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 4
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 29
ul. Czereśniowa 20
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 5

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 5
Adres: Dom Kultury w Hałcnowie
ul. Siostry M. Szewczyk 1
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 6

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 6
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 28
ul. Wyzwolenia 343
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 7

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 7
Adres: Gimnazjum Nr 6
ul. Witosa 96
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 8

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 8
Adres: Przedszkole Nr 5
ul. Montażowa 5
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 9

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 9
Adres: Zespół Szkół Budowlanych
ul. Budowlanych 4
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 10

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 10
Adres: Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
ul. Listopadowa 70
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 11

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 11
Adres: Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalny Nr 1
ul. Norwida 30
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 12

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 12
Adres: Przedszkole Nr 4
ul. Kazimierza Wielkiego 12
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 13

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 13
Adres: Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalny Nr 1
ul. Norwida 30
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 14

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 14
Adres: Sala Klubu Sportowego GWARDIA
ul. Jaskrowa 13
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 15

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 15
Adres: Siedziba Rady Osiedla ''Wapienica''
ul. Cieszyńska 388
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 16

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 16
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 32
ul. Cieszyńska 393
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 17

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 17
Adres: Biuro Nadleśnictwa
ul. Kopytko 13
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 18

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 18
Adres: NZOZ Przychodnia Lekarska ''IKAR"sp.zo.o.
ul.Ikara6
43-300,Bielsko-Biała

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr27
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr78
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr19

Gmina:m.Bielsko-Biała
Numerobwodu:19
Adres:SiedzibaRadyOsiedla''PolskichSkrzydeł"
ul. Ikara 2
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 20

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 20
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 21

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 21
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 22

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 22
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Brodzińskiego 3
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 23

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 23
Adres: Gimnazjum Nr 13
ul. Bratków 6
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 24

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 24
Adres: Środowiskowe Centrum Pomocy Klub Samopomocy
ul. Piastowska 86
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 25

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 25
Adres: Gimnazjum Nr 16
ul. Asnyka 30
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 26

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 26
Adres: Siedziba Rady Osiedla "StareBielsko"
ul. Sobieskiego 307A
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 27

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 27
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 31
ul. Zapłocie Duże 1
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 28

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 28
Adres: Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
ul. Filarowa 52
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 29

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 29
Adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kaleckiego
ul. Komorowicka 27
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 30

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 30
Adres: NZOZ Przychodnia "Trójka" S.C.
ul. Staszica 1
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 31

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 31
Adres: Gimnazjum Nr 11
ul. Plater 3
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 32

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 32
Adres: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 33

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 33
Adres: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Sobieskiego 15
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 34

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 34
Adres: Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. J. Śniadeckiego
ul. Słowackiego 24
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 35

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 35
Adres: Dom Kultury "Włókniarzy"
ul. 1 Maja 12
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 36

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 36
Adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej
plac Ratuszowy 6
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 37

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 37
Adres: Zespół Szkół Ogrodniczych
ul. Akademii Umiejętności 1
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 38

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 38
Adres: Środowiskowe Centrum Pomocy Klub Samopomocy
ul. Milusińskich 6
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 39

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 39
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 27
ul. Kossak-Szczuckiej 19
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 40

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 40
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 27
ul. Kossak-Szczuckiej 19
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 41

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 41
Adres: Zespół Szkół Technicznych i Handlowych
ul. Lompy 11
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 42

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 42
Adres: Przedszkole nr 38
ul. Grażyny 19
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 43

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 43
Adres: Powiatowy Urząd Pracy
ul. Partyzantów 55
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 44

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 44
Adres: Bielska Szkoła Rzemiosł
ul. Gorkiego 7
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 45

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 45
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 20
ul. Lenartowicza 17
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 46

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 46
Adres: Przedszkole Integracyjne Nr 2
ul. Łagodna 16
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 47

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 47
Adres: Szkola Podstawowa Nr 33
ul. Łagodna 26
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 48

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 48
Adres: Przedszkole Nr 50
ul. Łagodna 27a
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 49

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 49
Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Jutrzenki 13
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 50

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 50
Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Jutrzenki 13
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 51

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 51
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 13
ul. Lipnicka 226
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 52

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 52
Adres: Miejski Dom Kultury
ul. Podgórna 29
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 53

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 53
Adres: Miejski Dom Kultury
ul. Podgórna 29
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 54

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 54
Adres: Przedszkole nr 24
ul. Sempołowskiej 52
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 55

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 55
Adres: Gimnazjum Nr 1
ul. Straconki 25
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 56

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 56
Adres: Przedszkole Nr 6
ul. Góralska 4
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 57

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 57
Adres: Miejski Dom Kultury
ul. Żywiecka 302
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 58

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 58
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 26
ul. Złoty Potok 7
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 59

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 59
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 26
ul. Złoty Potok 7
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 60

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 60
Adres: Siedziba Rady Osiedla Aleksandrowice
ul. Wrzosowa 20
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 61

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 61
Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej
ul. Sternicza 4
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 62

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 62
Adres: Przedszkole Nr 55
ul. Sternicza 4
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 63

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 63
Adres: Środowiskowe Centrum Pomocy Dom Dziennego Pobytu
ul. Sternicza 8a
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 64

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 64
Adres: Szkoła Podstawowa nr 37
ul. Doliny Miętusiej 5
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 65

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 65
Adres: Szkoła Podstawowa nr 37
ul. Doliny Miętusiej 5
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 66

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 66
Adres: Szkoła Podstawowa nr 37
ul. Doliny Miętusiej 5
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 67

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 67
Adres: Szkoła Podstawowa nr 37
ul. Doliny Miętusiej 5
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 68

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 68
Adres: Siedziba Rady Osiedla "Kamienica"
ul. Karpacka 119
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 69

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 69
Adres: ZIAD Bielsko-Biała S.A.
Al. Armii Krajowej 220
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 70

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 70
Adres: Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Podstwawo-Gimnazjalnym
ul. Karpacka 127
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 71

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 71
Adres: Dom Kultury "MikuszowiceŚlaskie"
ul. Olszówka 20
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 72

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 72
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 25
ul. Pocztowa 28a
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 73

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 73
Adres: Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2- Budynek B-27
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 74

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 74
Adres: Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych
Żywiecka 15
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 75

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 75
Adres: Areszt Śledczy
Słowackiego 15a
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 76

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 76
Adres: Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II - Szpital Miejski
Wyspiańskiego 21
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 77

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 77
Adres: Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II - Szpital Miejski
Wyzwolenia 18
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 78

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 78
Adres: Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II - Szpital Miejski
E. Plater 17
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 79

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 79
Adres: Szpital Wojewódzki
Armii Krajowej 101
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 80

Gmina: m. Bielsko-Biała
Numer obwodu: 80
Adres: Dom Pomocy Społecznej "DomNauczyciela"
Pocztowa 14a
43-300, Bielsko-Biała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 27
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 78
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie