Komisje wyborcze Brusy - 2015

Lista obwodowych komisji wyborczych w mieście Brusy i okolicach na podstawie danych dostarczonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Obwodowa komisja wyborcza nr 1

Gmina: gm. Brusy
Numer obwodu: 1
Adres: Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
ul. Dworcowa 18
89-632, Brusy

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 26
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 63
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 2

Gmina: gm. Brusy
Numer obwodu: 2
Adres: Gimnazjum w Brusach
ul. Ogrodowa 2
89-632, Brusy

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 26
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 63
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 3

Gmina: gm. Brusy
Numer obwodu: 3
Adres: Gimnazjum w Brusach
ul. Ogrodowa 2
89-632, Brusy

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 26
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 63
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 4

Gmina: gm. Brusy
Numer obwodu: 4
Adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Brusach
ul. Gdańska 1B
89-632, Brusy

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 26
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 63
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 5

Gmina: gm. Brusy
Numer obwodu: 5
Adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach
ul. Ogrodowa 2
89-632, Brusy

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 26
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 63
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 6

Gmina: gm. Brusy
Numer obwodu: 6
Adres: Urząd Miejski w Brusach
ul. Na Zaborach 1
89-632, Brusy

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 26
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 63
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 7

Gmina: gm. Brusy
Numer obwodu: 7
Adres: Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego w Leśnie
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15
89-634, Leśno

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 26
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 63
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 8

Gmina: gm. Brusy
Numer obwodu: 8
Adres: Szkoła Podstawowa w Lubni
ul. Szkolna 13
89-632, Lubnia

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 26
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 63
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 9

Gmina: gm. Brusy
Numer obwodu: 9
Adres: Szkoła Podstawowa w Zalesiu
Gdańska 26
89-632, Zalesie

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 26
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 63
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 10

Gmina: gm. Brusy
Numer obwodu: 10
Adres: Szkoła Podstawowa w Kosobudach
ul. Szkolna 20
89-632, Kosobudy

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 26
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 63
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 11

Gmina: gm. Brusy
Numer obwodu: 11
Adres: Szkoła Podstawowa w Męcikale
Szkolna 7
89-632, Męcikał

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 26
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 63
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 12

Gmina: gm. Brusy
Numer obwodu: 12
Adres: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach
35
89-632, Wielkie Chełmy

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 26
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 63
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 13

Gmina: gm. Brusy
Numer obwodu: 13
Adres: Szkoła Podstawowa im. Bł.Ks.Józefa Jankowskiego w Czyczkowach
Główna 46
89-632, Czyczkowy

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 26
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 63
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak