Komisje wyborcze Hajnówka - 2015

Lista obwodowych komisji wyborczych w mieście Hajnówka i okolicach na podstawie danych dostarczonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Obwodowa komisja wyborcza nr 1

Gmina: m. Hajnówka
Numer obwodu: 1
Adres: Hajnowski Dom Kultury
ul. Tamary Sołoniewicz 4
17-200, Hajnówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 2

Gmina: m. Hajnówka
Numer obwodu: 2
Adres: Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Walerego Wróblewskiego 2
17-200, Hajnówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 3

Gmina: m. Hajnówka
Numer obwodu: 3
Adres: Zespół Szkół Nr 3
ul. Nowowarszawska 20
17-200, Hajnówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 4

Gmina: m. Hajnówka
Numer obwodu: 4
Adres: Przedszkole Nr 1
ul. Władysława Jagiełły 7
17-200, Hajnówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 5

Gmina: m. Hajnówka
Numer obwodu: 5
Adres: Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Rzeczna 3
17-200, Hajnówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 6

Gmina: m. Hajnówka
Numer obwodu: 6
Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 24
17-200, Hajnówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 7

Gmina: m. Hajnówka
Numer obwodu: 7
Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17-200, Hajnówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 8

Gmina: m. Hajnówka
Numer obwodu: 8
Adres: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
17-200, Hajnówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 9

Gmina: m. Hajnówka
Numer obwodu: 9
Adres: Zespół Szkół Nr 1
ul. 3 Maja 54
17-200, Hajnówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 10

Gmina: m. Hajnówka
Numer obwodu: 10
Adres: Zespół Szkół Nr 3
ul. Nowowarszawska 20
17-200, Hajnówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 11

Gmina: m. Hajnówka
Numer obwodu: 11
Adres: Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi
ul. Mikołaja Reja 2
17-200, Hajnówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 12

Gmina: m. Hajnówka
Numer obwodu: 12
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Działowa 1
17-200, Hajnówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 13

Gmina: m. Hajnówka
Numer obwodu: 13
Adres: Sala konferencyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17-200, Hajnówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 14

Gmina: m. Hajnówka
Numer obwodu: 14
Adres: Świetlica Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. 11 Listopada 20
17-200, Hajnówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 15

Gmina: m. Hajnówka
Numer obwodu: 15
Adres: Areszt Śledczy
ul. Warszawska 67
17-200, Hajnówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 1

Gmina: gm. Hajnówka
Numer obwodu: 1
Adres: Zespół Szkół w Dubinach
ul. Główna 1b
17-200, Dubiny

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 2

Gmina: gm. Hajnówka
Numer obwodu: 2
Adres: Gminne Centrum Kultury w Dubinach
ul. Główna 116
17-200, Dubiny

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 3

Gmina: gm. Hajnówka
Numer obwodu: 3
Adres: Świetlica Wiejska w Nowosadach
114
17-200, Nowosady

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 4

Gmina: gm. Hajnówka
Numer obwodu: 4
Adres: Szkoła Podstawowa w Nowokorninie
147
17-200, Nowokornino

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 5

Gmina: gm. Hajnówka
Numer obwodu: 5
Adres: Świetlica Wiejska w Nowoberezowie
86
17-200, Nowoberezowo

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 6

Gmina: gm. Hajnówka
Numer obwodu: 6
Adres: Świetlica Wiejska w Mochnatem
58
17-200, Mochnate

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 7

Gmina: gm. Hajnówka
Numer obwodu: 7
Adres: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie
2
17-200, Orzeszkowo

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 24
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 61
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie