Komisje wyborcze Krosno - 2015

Lista obwodowych komisji wyborczych w mieście Krosno i okolicach na podstawie danych dostarczonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Obwodowakomisjawyborczanr1

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:1
Adres:ZespółSzkółPonadgimnazjalnychNr5
ul.Rzeszowska10
38-400,Krosno,Turaszówka

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr2

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:2
Adres:MiejskiZespółSzkółNr3
ul.Ks.S.Decowskiego9
38-400,Krosno,Polanka

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr3

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:3
Adres:MiejskiZespółSzkółNr3
ul.Ks.S.Decowskiego9
38-400,Krosno,Polanka

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr4

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:4
Adres:SzkołaPodstawowaNr3
ul.M.Konopnickiej5
38-400,Krosno,Białobrzegi

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr5

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:5
Adres:DzielnicowyDomLudowy
ul.M.Kopernika17
38-400,Krosno,Białobrzegi

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr6

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:6
Adres:MiejskiZespółSzkółNr1
ul.J.iS.Magurów1
38-400,Krosno,Białobrzegi

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr7

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:7
Adres:RegionalneCentrumKulturPogranicza
ul.Kolejowa1
38-400,Krosno

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr8

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:8
Adres:MiejskiZespółSzkółNr6
ul.Kletówki1
38-400,Krosno

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr9

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:9
Adres:ZespółSzkółKształceniaUstawicznego
ul.F.Czajkowskiego49
38-400,Krosno

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr10

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:10
Adres:MiejskiZespółSzkółNr8
ul.Prochownia7
38-400,Krosno,Zawodzie

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr11

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:11
Adres:MiejskiZespółSzkółNr8
ul.Prochownia7
38-400,Krosno,Zawodzie

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr12

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:12
Adres:PaństwowaWyższaSzkołaZawodowa
ul.KazimierzaWielkiego4
38-400,Krosno

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr13

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:13
Adres:MiejskiZespółSzkółNr5
ul.Ks.P.Skargi3
38-400,Krosno

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr14

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:14
Adres:MiejskiOśrodekPomocyRodzinie
ul.Piastowska58
38-400,Krosno,Guzikówka

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr15

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:15
Adres:DzielnicowyDomLudowyPUCHATEK
ul.F.Chopina8
38-400,Krosno,KrościenkoNiżne

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr16

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:16
Adres:MiejskiZespółSzkółNr4(SPNr15)
ul.S.Kisielewskiego18
38-400,Krosno,Guzikówka

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr17

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:17
Adres:MiejskiZespółSzkółNr4(SPNr15)
ul.S.Kisielewskiego18
38-400,Krosno,Guzikówka

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr18

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:18
Adres:MiejskiZespółSzkółNr4(IILO)
ul.S.Kisielewskiego18
38-400,Krosno,Guzikówka

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr22
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr57
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr19

Gmina:m.Krosno
Numerobwodu:19
Adres:NiepublicznyZakładOpiekiZdrowotnej,,NASZEZDROWIE"
ul. Podkarpacka 5a
38-400, Krosno, Guzikówka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 22
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 57
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 20

Gmina: m. Krosno
Numer obwodu: 20
Adres: Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Grunwaldzka 15
38-400, Krosno, Suchodół

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 22
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 57
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 21

Gmina: m. Krosno
Numer obwodu: 21
Adres: Miejski Zespół Szkół Nr 7
ul. Powstańców Ślaskich 75
38-400, Krosno, Krościenko Niżne

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 22
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 57
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 22

Gmina: m. Krosno
Numer obwodu: 22
Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
ul. Bohaterów Westerplatte 20
38-400, Krosno, Krościenko Niżne

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 22
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 57
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 23

Gmina: m. Krosno
Numer obwodu: 23
Adres: Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Wojska Polskiego 45
38-400, Krosno, Krościenko Niżne

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 22
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 57
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 24

Gmina: m. Krosno
Numer obwodu: 24
Adres: Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Wojska Polskiego 45
38-400, Krosno, Krościenko Niżne

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 22
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 57
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 25

Gmina: m. Krosno
Numer obwodu: 25
Adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. F. Żwirki i S. Wigury 4a
38-400, Krosno

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 22
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 57
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 26

Gmina: m. Krosno
Numer obwodu: 26
Adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 2
ul. Kletówki 7
38-400, Krosno

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 22
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 57
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 27

Gmina: m. Krosno
Numer obwodu: 27
Adres: Wojewódzki Szpital Podkarpacki
ul. Korczyńska 57
38-400, Krosno

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 22
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 57
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 28

Gmina: m. Krosno
Numer obwodu: 28
Adres: Wojewódzki Szpital Podkarpacki
ul. Grodzka 45
38-400, Krosno

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 22
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 57
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie