Komisje wyborcze Głogów Małopolski - 2015

Lista obwodowych komisji wyborczych w mieście Głogów Małopolski i okolicach na podstawie danych dostarczonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Obwodowa komisja wyborcza nr 1

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 1
Adres: Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12
36-060, Głogów Małopolski

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 2

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 2
Adres: Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12
36-060, Głogów Małopolski

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 3

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 3
Adres: Dom Ludowy w Hucisku
1
36-003, Hucisko

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 4

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 4
Adres: Dom Ludowy w Pogwizdowie Starym
56
36-130, Pogwizdów Stary

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 5

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 5
Adres: Zespół Szkół w Przewrotnem
589
36-003, Przewrotne

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 6

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 6
Adres: Dom Ludowy w Stykowie
318
36-060, Styków

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 7

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 7
Adres: Zespół Szkół w Budach Głogowskich
846
36-060, Budy Głogowskie

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 8

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 8
Adres: Dom Ludowy w Wysokiej Głogowskiej

36-061, Wysoka Głogowska

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 9

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 9
Adres: Dom Ludowy w Woli Cichej
151
36-060, Wola Cicha

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 10

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 10
Adres: Dom Ludowy w Zabajce
145
36-060, Zabajka

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 11

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 11
Adres: Dom Strażaka w Lipiu
64
36-060, Lipie

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 12

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 12
Adres: Dom Ludowy w Rogoźnicy
98
36-060, Rogoźnica

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 13

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 13
Adres: Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

36-054, Rudna Mała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 14

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 14
Adres: Remiza OSP w Pogwizdowie Nowym
252
36-062, Pogwizdów Nowy

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 15

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 15
Adres: Dom Ludowy w Miłocinie
207
36-062, Miłocin

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 16

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 16
Adres: Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12
36-060, Głogów Małopolski

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 17

Gmina: gm. Głogów Małopolski
Numer obwodu: 17
Adres: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej
600
36-060, Rudna Mała

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 23
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 56
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie