Komisje wyborcze Opole - 2015

Lista obwodowych komisji wyborczych w mieście Opole i okolicach na podstawie danych dostarczonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Obwodowakomisjawyborczanr1

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:1
Adres:RemizaOSP
ul.Wrocławska190
45-834,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr2

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:2
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr9
ul.Cmentarna7
45-834,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr3

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:3
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr9
Cmentarna7
45-834,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr4

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:4
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr14(wejścieodstronysaligimnastycznej)
ul.SzymonaKoszyka21
45-720,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr5

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:5
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr14(wejściegłówne)
ul.SzymonaKoszyka21
45-720,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr6

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:6
Adres:ZespółSzkółBudowlanych
ul.Niemodlińska40
45-710,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr7

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:7
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr8
ul.KsiędzaNorbertaBończyka13
45-705,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr8

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:8
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr8
ul.KsiędzaNorbertaBończyka13
45-705,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr9

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:9
Adres:ZespółSzkółOgólnokształc?cychNrI
ul.Licealna3
45-706,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr10

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:10
Adres:ZespółSzkółSpecjalnych
ul.Ksi?ż?tOpolskich21
45-005,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr11

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:11
Adres:OddziałPrzedszkolaPublicznegoNr8
ul.Gminna1
45-128,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr12

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:12
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr7
ul.Budowlanych40
45-123,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr13

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:13
Adres:PubliczneGimnazjumNr7
ul.Oleska68
45-222,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr14

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:14
Adres:ZespółSzkółOgólnokształc?cychNrII
ul.GenerałaKazimierzaPułaskiego3
45-048,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr15

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:15
Adres:PrzedszkolePubliczneIntegracyjneNr51
ul.JanaBytnara"Rudego"1
45-265,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr16

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:16
Adres:PrzedszkolePubliczneNr26
ul.Chabrów56
45-222,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr17

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:17
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr11
ul.Chabrów65
45-221,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr18

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:18
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr25
ul.Wiejska77
45-240,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr19

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:19
Adres:PrzedszkolePubliczneNr56
ul.Sieradzka7
45-304,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr20

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:20
Adres:PrzedszkolePubliczneNr56
ul.Sieradzka7
45-304,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr21

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:21
Adres:PrzedszkolePubliczneNr4
ul.Bielska23
45-401,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr22

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:22
Adres:PrzedszkolePubliczneNr4
ul.Bielska23
45-401,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr23

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:23
Adres:PrzedszkolePubliczneNr37"Elemelek"
ul.Jesionowa8
45-409,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr24

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:24
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr20
ul.Grudzicka48
45-432,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr25

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:25
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr20
ul.Grudzicka48
45-432,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr26

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:26
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr15
ul.Małopolska20
45-301,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr27

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:27
Adres:MiejskiOśrodekPomocyRodziniewOpolu
ul.ArmiiKrajowej36
45-071,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr28

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:28
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr26
ul.Groszowicka12
45-517,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr29

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:29
Adres:FiliaPrzedszkolaPublicznegoNr33
ul.Olimpijska2
45-681,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr30

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:30
Adres:NarodoweCentrumPolskiejPiosenki-KlubOsiedlowy"METALCHEM"
ul.Oświęcimska90
45-641,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr31

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:31
Adres:PrzedszkolePubliczneNr44
ul.Oświęcimska94
45-641,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr32

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:32
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr24
ul.WiktoraGorzołki4
45-627,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr33

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:33
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr24
ul.WiktoraGorzołki4
45-627,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr34

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:34
Adres:ZespółSzkolno-PrzedszkolnyNr2
ul.ZofiiNałkowskiej16
45-558,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr35

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:35
Adres:FiliaMłodzieżowegoDomuKulturyNr3
Al.Przyjaźni12
45-573,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr36

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:36
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr1
ul.WładysławaReymonta43
45-072,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr37

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:37
Adres:ZespółSzkółElektrycznych
ul.TadeuszKościuszki39-41
45-062,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr38

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:38
Adres:PubliczneGimnazjumNr5
ul.Ozimska48A
45-368,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr39

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:39
Adres:PubliczneGimnazjumNr4
ul.1Maja151
45-356,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr40

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:40
Adres:ZespółSzkolno-PrzedszkolnyNr1
ul.BogumiłaWyszomirskiego6
45-776,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr41

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:41
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr10
ul.WaleregoWróblewskiego7
45-760,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr42

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:42
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr10
ul.WaleregoWróblewskiego7
45-760,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr43

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:43
Adres:PubliczneGimnazjumNr8
ul.JoachimaLelewela9
45-856,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr44

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:44
Adres:PubliczneGimnazjumNr8
ul.JoachimaLelewela9
45-856,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr45

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:45
Adres:ZespółSzkółTechnicznychiOgólnokształc?cych
ul.JózefaHallera6
45-867,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr46

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:46
Adres:PrzedszkolePubliczneNr43
ul.Prószkowska5A
45-710,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr47

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:47
Adres:CentrumNaukPrzyrodniczychwPublicznymGimnazjumNr6
ul.PowstańcówŚl?skich19
45-086,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr48

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:48
Adres:PublicznaSzkołaPodstawowaNr1
ul.WładysławaReymonta43
45-072,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr49

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:49
Adres:ZespółSzkółMechanicznych
ul.EdmundaOsmańczyka22
45-027,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr50

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:50
Adres:Urz?dMiastaOpola-WydziałOświaty
ul.HenrykaSienkiewicza6
45-037,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr51

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:51
Adres:ZespółSzkółElektrycznych
ul.TadeuszaKościuszki39-41
45-062,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr52

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:52
Adres:ZespółSzkółOgólnokształc?cychNrII
ul.GenerałaKazimierzaPułaskiego3
45-048,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr53

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:53
Adres:PubliczneGimnazjumNr5
ul.Ozimska48A
45-368,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr54

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:54
Adres:PrzedszkolePubliczneNr21
ul.WojciechaDrzymały28
45-342,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr55

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:55
Adres:ZespółSzkółzOddziałamiIntegracyjnymiPublicznaSzkołaPodstawowaNr5
ul.Majora"Hubala"2
45-267,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr56

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:56
Adres:PublicznePrzedszkoleNr54wOpolu
ul.Majora''Hubala''19
45-266,Opole

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr21
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr52
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr57

Gmina:m.Opole
Numerobwodu:57
Adres:PublicznePrzedszkoleNr54
ul.Majora"Hubala'' 19
45-266, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 58

Gmina: m. Opole
Numer obwodu: 58
Adres: MOPR - Dom Dziennego Pobytu
ul. Majora "Hubala" 4
45-267, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 59

Gmina: m. Opole
Numer obwodu: 59
Adres: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Publiczne Gimnazjum Nr 1
ul. Majora "Hubala" 2
45-267, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 60

Gmina: m. Opole
Numer obwodu: 60
Adres: Filia Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1
ul. Skautów Opolskich 10
45-287, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 61

Gmina: m. Opole
Numer obwodu: 61
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. Małopolska 20
45-301, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 62

Gmina: m. Opole
Numer obwodu: 62
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. Małopolska 20
45-301, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 63

Gmina: m. Opole
Numer obwodu: 63
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29
ul. Szarych Szeregów 1
45-284, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 64

Gmina: m. Opole
Numer obwodu: 64
Adres: Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ul. Władysława Reymonta 8
45-066, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 65

Gmina: m. Opole
Numer obwodu: 65
Adres: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej- Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. Wincentego Witosa 26
45-418, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 66

Gmina: m. Opole
Numer obwodu: 66
Adres: Szpital Wojewódzki
ul. Augustyna Kośnego 52
45-372, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 67

Gmina: m. Opole
Numer obwodu: 67
Adres: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny
ul. Wodociągowa 4
45-221, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 68

Gmina: m. Opole
Numer obwodu: 68
Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu
ul. Krakowska 44
45-075, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 69

Gmina: m. Opole
Numer obwodu: 69
Adres: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
ul. Chmielowicka 6
45-738, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 70

Gmina: m. Opole
Numer obwodu: 70
Adres: Zakład Karny
ul. Partyzancka 72
45-853, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 71

Gmina: m. Opole
Numer obwodu: 71
Adres: Areszt Śledczy
ul. Sądowa 4
45-733, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 72

Gmina: m. Opole
Numer obwodu: 72
Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Opolskie Centrum Onkologii
ul. Katowicka 66A
45-060, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 73

Gmina: m. Opole
Numer obwodu: 73
Adres: Dom Studencki "Niechcic"
Katowicka 66A
45-061, Opole

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 52
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie