Komisje wyborcze Krapkowice - 2015

Lista obwodowych komisji wyborczych w mieście Krapkowice i okolicach na podstawie danych dostarczonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Obwodowa komisja wyborcza nr 1

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 1
Adres: Zespół Szkół Zawodowych
ul. Zamkowa 5
47-300, Krapkowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 2

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 2
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Szkolna 3
47-300, Krapkowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 3

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 3
Adres: Publiczne Gimnazjum Nr 2
ul. Kwiatowa 7
47-300, Krapkowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 4

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 4
Adres: Zespół Szkół Zawodowych
ul. Zamkowa 5
47-300, Krapkowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 5

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 5
Adres: Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
ul. Księdza Duszy 7
47-303, Krapkowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 6

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 6
Adres: Przedszkole Publiczne Nr 6
ul. Buczka 11
47-303, Krapkowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 7

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 7
Adres: Środowiskowy Dom Samopomocy
Osiedle XXX lecia 23
47-303, Krapkowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 8

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 8
Adres: Zespół Szkół Sportowych Nr 1
Osiedle XXX lecia 24
47-303, Krapkowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 9

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 9
Adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
ul. 3 Maja 17
47-303, Krapkowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 10

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 10
Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach
ul. Żeromskiego 34
47-303, Krapkowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 11

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 11
Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach
ul. Żeromskiego 34
47-303, Krapkowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 12

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 12
Adres: Zespół Szkół Sportowych Nr 1
ul. Osiedle XXX lecia 24
47-303, Krapkowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 13

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 13
Adres: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, Filia Nr 2
ul. Mickiewicza 1
47-303, Krapkowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 14

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 14
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Szkolna 3
47-300, Krapkowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 15

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 15
Adres: Publiczne Gimnazjum Nr 2
ul. Kwiatowa 7
47-300, Krapkowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 16

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 16
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa
ul. Opolska 64
47-300, Dąbrówka Górna

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 17

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 17
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa
ul. Chrobrego 15
47-300, Rogów Opolski

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 18

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 18
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa
ul. Średnia 48
47-300, Żywocice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 19

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 19
Adres: Świetlica OSP
ul. Łąkowa 1
47-300, Pietna

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 20

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 20
Adres: Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela
ul. Szkolna 3
47-341, Żużela

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 21

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 21
Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
ul. Główna 2
47-300, Kórnica

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 22

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 22
Adres: Świetlica OSP
ul. Szkolna 3
47-300, Ściborowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 23

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 23
Adres: Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie
ul. Szkolna 2
47-300, Steblów

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 24

Gmina: gm. Krapkowice
Numer obwodu: 24
Adres: Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o
Osiedle XXX-lecia 21
47-303, Krapkowice

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 21
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 53
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak