Komisje wyborcze Warszawa Żoliborz - 2015

Lista obwodowych komisji wyborczych w mieście Warszawa Żoliborz i okolicach na podstawie danych dostarczonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Obwodowa komisja wyborcza nr 331

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 331
Adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
ul. J.Ch.Paska 10
01-640, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 332

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 332
Adres: Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mścisławska 1
01-647, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 333

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 333
Adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. H. Siemiradzkiego 2
01-630, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 334

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 334
Adres: Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mścisławska 1
01-647, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 335

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 335
Adres: Klub "Promyk"
Promyka 5
01-604, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 336

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 336
Adres: Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3
ul. Włościańska 35
01-710, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 337

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 337
Adres: Szkoła Podstawowa nr 267
ul. Braci Załuskich 1
01-773, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 338

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 338
Adres: Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3
ul. Włościańska 35
01-710, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 339

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 339
Adres: Przedszkole Nr 131
ul. Sierpecka 9A
01-589, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 340

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 340
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 267
ul. Braci Załuskich 1
01-773, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 341

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 341
Adres: Gimnazjum Nr 56
ul. Filarecka 2
01-582, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 342

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 342
Adres: Zespół Szkół nr 53
ul. ks. J. Popiełuszki 5
01-786, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 343

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 343
Adres: Zespół Szkół nr 53
ul. ks. J. Popiełuszki 5
01-786, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 344

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 344
Adres: Zespól Szkól nr 54
ul. Elbląska 51
01-737, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 345

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 345
Adres: Zespół Szkół nr 54
ul. Elbląska 51
01-737, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 346

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 346
Adres: Szkoła Podstawowa nr 92
ul. Przasnyska 18A
01-756, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 347

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 347
Adres: Szkoła Podstawowa nr 92
ul. Przasnyska 18A
01-756, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 348

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 348
Adres: Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów
ul. S. Wyspiańskiego 42222
01-577, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 349

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 349
Adres: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
ul. A. Felińskiego 15
01-513, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 350

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 350
Adres: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
ul. A. Felińskiego 15
01-513, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 351

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 351
Adres: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
ul. Z. Krasińskiego 1
01-530, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 352

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 352
Adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68
ul. Or-Ota 5
01-507, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 353

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 353
Adres: Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
ul. gen. J. Zajączka 7
01-518, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 354

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 354
Adres: Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi
al. Wojska Polskiego 1A
01-524, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 355

Gmina: Żoliborz
Numer obwodu: 355
Adres: Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi
al. Wojska Polskiego 1A
01-524, Żoliborz

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie