Komisje wyborcze Warszawa Targówek - 2015

Lista obwodowych komisji wyborczych w mieście Warszawa Targówek i okolicach na podstawie danych dostarczonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Obwodowakomisjawyborczanr901

Gmina:Targówek
Numerobwodu:901
Adres:SzkołaPodstawowanr52
ul.Samarytanka11A
03-592,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr42
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr902

Gmina:Targówek
Numerobwodu:902
Adres:SzkołaPodstawowaNr52
ul.Samarytanka11A
03-592,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr42
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr903

Gmina:Targówek
Numerobwodu:903
Adres:DomKultury"Zacisze"
ul.Blokowa1
03-641,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr42
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr904

Gmina:Targówek
Numerobwodu:904
Adres:SzkołaPodstawowaNr84
ul.Radzymińska227
03-674,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr42
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr905

Gmina:Targówek
Numerobwodu:905
Adres:SzkołaPodstawowaNr84
ul.Radzymińska227
03-674,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr42
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr906

Gmina:Targówek
Numerobwodu:906
Adres:SzkołaPodstawowaNr84
ul.Radzymińska227
03-674,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr42
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr907

Gmina:Targówek
Numerobwodu:907
Adres:SzkołaPodstawowaNr58
ul.MieszkaI7
03-886,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr42
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr908

Gmina:Targówek
Numerobwodu:908
Adres:SzkołaPodstawowaNr84
ul.Radzymińska227
03-674,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr42
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr909

Gmina:Targówek
Numerobwodu:909
Adres:SzkołaPodstawowaNr52
ul.Samarytanka11A
03-592,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr42
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr910

Gmina:Targówek
Numerobwodu:910
Adres:SzkołaPodstawowaNr52
ul.Samarytanka11A
03-592,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr42
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr911

Gmina:Targówek
Numerobwodu:911
Adres:KlubOsiedlowy"Nasz Klub"
ul.Zamiejska1
03-580,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr42
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr912

Gmina:Targówek
Numerobwodu:912
Adres:GimnazjumNr145
ul.Krasiczyńska42159
03-379,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr42
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr913

Gmina:Targówek
Numerobwodu:913
Adres:GimnazjumNr145
ul.Krasiczyńska42159
03-379,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr42
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr914

Gmina:Targówek
Numerobwodu:914
Adres:GimnazjumNr141
ul.Trocka4
03-563,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr42
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr915

Gmina:Targówek
Numerobwodu:915
Adres:SzkołaPodstawowaNr28
ul.Gościeradowska18/20
03-535,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr42
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr916

Gmina:Targówek
Numerobwodu:916
Adres:Klub"Kołatka
ul.Kołowa 2
03-536, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 917

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 917
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 114
ul. Remiszewska 40
03-550, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 918

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 918
Adres: Gimnazjum nr 141
ul. Trocka 4
03-563, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 919

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 919
Adres: Zespól Szkół Nr 113
ul. Olgierda 35/41
03-536, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 920

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 920
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 114
ul.Remiszewska 40
03-550, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 921

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 921
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 114
ul. Remiszewska 40
03-550, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 922

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 922
Adres: Liceum Ogólnokształcące Nr 13
ul. Oszmiańska 23/25
03-503, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 923

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 923
Adres: Liceum Ogólnokształcące Nr 13
ul. Oszmiańska 23/25
03-503, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 924

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 924
Adres: Zespół Szkół Nr 113
ul. Olgierda 35/41
03-536, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 925

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 925
Adres: Klub "Pinokio"
ul. Goławicka 1
03-550, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 926

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 926
Adres: Zespół Szkół Nr 41
ul.Bartnicza 2
03-358, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 927

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 927
Adres: Gimnazjum Nr 143
ul. Bartnicza 8
03-358, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 928

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 928
Adres: Gimnazjum Nr 143
ul.Bartnicza 8
03-358, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 929

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 929
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 298
ul.Krakusa 2
03-390, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 930

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 930
Adres: Dom Kultury "Świt"
ul.Wysockiego 11
03-371, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 931

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 931
Adres: Zespół Szkół Nr 41
ul. Bartnicza 2
03-358, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 932

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 932
Adres: Szkoła Podstawowa nr 275,
ul.Św.Hieronima 2
03-243, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 933

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 933
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 275
ul.Św.Hieronima 2
03-243, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 934

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 934
Adres: Szkoła PodstawowaNr 275
ul. Św.Hieronima 2
03-243, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 935

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 935
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 298
ul. Krakusa 2
03-390, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 936

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 936
Adres: Gimnazjum Nr 143
ul.Bartnicza 8
03-358, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 937

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 937
Adres: Zespół Szkół Nr 41
ul.Bartnicza 2
03-358, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 938

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 938
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 298
ul.Krakusa 2
03-390, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 939

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 939
Adres: Gimnazjum Nr 143
ul. Bartnicza 8
03-358, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 940

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 940
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 42
ul.Balkonowa 4
03-329, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 941

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 941
Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej świetlica,I piętro
ul.Św.Wincentego 87
03-332, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 942

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 942
Adres: Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży
ul. Balkonowa 4
03-332, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 943

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 943
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 42
ul.Balkonowa 4
03-329, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 944

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 944
Adres: Liceum Ogólnokształcące
ul. Żuromińska 4
03-341, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 945

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 945
Adres: Gimnazjum Nr 145
ul.Krasiczyńska 42159
03-379, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 946

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 946
Adres: Gimnazjum Nr 145
ul.Krasiczyńska 42159
03-379, Targówek

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 947

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 947
Adres: Liceum Ogólnokształcące
ul. Żuromińska 4
03-341, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 948

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 948
Adres: Liceum Ogólokształcące
ul. Żuromińska 4
03-341, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 949

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 949
Adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul.Łabiszyńska 20
03-397, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 950

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 950
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 277
ul.Suwalska 29
03-252, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 951

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 951
Adres: Szkoła Podstawowa nr 285
ul.Turmoncka 20
03-254, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 952

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 952
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 285
ul.Turmoncka 20
03-254, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 953

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 953
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 285
ul.Turmoncka 20
03-254, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 954

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 954
Adres: Gimnazjum Nr 144
ul.Turmoncka 2
03-254, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 955

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 955
Adres: Szkoła Podstawowa nr 277
ul.Suwalska 29
03-252, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 956

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 956
Adres: Gimnazjum Nr 144
ul.Turmoncka 2
03-254, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 957

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 957
Adres: Przedszkole Nr 90
ul.Turmoncka 7
03-254, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 958

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 958
Adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul.Łabiszyńska 20
03-397, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Tak
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Tak

Obwodowa komisja wyborcza nr 959

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 959
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 277
ul.Suwalska 29
03-252, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie

Obwodowa komisja wyborcza nr 1152

Gmina: Targówek
Numer obwodu: 1152
Adres: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o
L.Kondratowicza 8
00-983, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 42
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie