Komisje wyborcze Warszawa Białołęka - 2015

Lista obwodowych komisji wyborczych w mieście Warszawa Białołęka i okolicach na podstawie danych dostarczonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Obwodowakomisjawyborczanr894

Gmina:Białołęka
Numerobwodu:894
Adres:SzkołaPodstawowaNr112
Zaułek34
03-289,Białołęka

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr44
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr895

Gmina:Białołęka
Numerobwodu:895
Adres:SzkołaPodstawowaNr31
Kobiałka49
03-044,Białołęka

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr44
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr896

Gmina:Białołęka
Numerobwodu:896
Adres:GimnazjumNr164
Ostródzka175
03-287,Białołęka

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr44
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr897

Gmina:Białołęka
Numerobwodu:897
Adres:GimnazjumNr123
Strumykowa21
03-138,WARSZAWA

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr44
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr898

Gmina:Białołęka
Numerobwodu:898
Adres:FiliaSzkołyPodstawowejNr342
Topolowa15
03-138,WARSZAWA

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr44
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr899

Gmina:Białołęka
Numerobwodu:899
Adres:SzkołaPodstawowaNr112
Zaułek34
03-289,WARSZAWA

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr44
Głosowaniekorespondencyjne:Tak
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Tak

Obwodowakomisjawyborczanr1148

Gmina:Białołęka
Numerobwodu:1148
Adres:ZakładKarny
Ciupagi1B
03-016,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr44
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr1149

Gmina:Białołęka
Numerobwodu:1149
Adres:AresztŚledczy
Ciupagi1
03-016,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr44
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr1150

Gmina:Białołęka
Numerobwodu:1150
Adres:ZakładOpiekuńczo-Leczniczy
Mehoffera72/74
03-131,Warszawa

Nrokręgusejm:OkręgWyborczyNr19
Nrokręgusenat:OkręgWyborczyNr44
Głosowaniekorespondencyjne:Nie
Czyjestprzystosowanadlaniepełnosprawnych:Nie

Obwodowakomisjawyborczanr1151

Gmina:Białołęka
Numerobwodu:1151
Adres:DomPomocySpołecznej''PodBrzozami"
Bohaterów 46/48
03-007, Warszawa

Nr okręgu sejm: Okręg Wyborczy Nr 19
Nr okręgu senat: Okręg Wyborczy Nr 44
Głosowanie korespondencyjne: Nie
Czy jest przystosowana dla niepełnosprawnych: Nie