Godziny otwarcia lokali wyborczych. Wybory parlamentarne 2015

Lokale wyborcze będą otwarte punktualnie od godziny 7:00 do godziny 21:00. Dniem wyborów parlamentarnych jest 25 października 2015 roku.

W dniu wyborów do Sejmu i Senatu lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7 rano, a zamknięte o godzinie 21. Wybory odbywają się 25 października. Możliwa jest sytuacja, w której czas otwarcia lokali zostanie wydłużony. Taką decyzję podejmuje jedynie Państwowa Komisja Wyborcza. Może ona wynikać z sytuacji, która uniemożliwi głosowanie w danym lokalu. W przeszłości zdarzyły się różne sytuacje: zablokowały się drzwi do lokalu wyborczego, z powodu pomyłki zabrakło kart do głosowania, a raz jeden z mieszkańców razem z kartą wrzucił przypadkowo spis wyborców. Razem z wydłużeniem czasu otwarcia lokalu, PKW przedłuża czas trwania ciszy wyborczej.

Godziny otwarcia lokalu wyborczego za granicą

Osoby biorące udział w głosowaniu za granicą powinny wcześniej zapoznać się z dniem otwarcia lokalu wyborczego w kraju, w którym przebywają. Lokale za granicą otwarte są w tych samych godzinach, czyli od 7 do 21, ale czasu miejscowego. Jeżeli czas zamknięcie lokalu w danym miejscu wypada później, niż czas zamknięcia lokali w Polsce, to komisje wyborczą czynne są w tych samych godzinach, ale dzień wcześniej. Taka różnica wynika z przepisów kodeksu wyborczego.

Kto może głosować

Udział w wyborach może wziąć każda osoba uprawniona do głosowania, która figuruje w spisie wyborców. Wymagane jest posiadanie polskiego obywatelstwa oraz ukończenie osiemnastego roku życia w dniu wyborów. W głosowaniu nie mogą brać udziału osoby, które zostały pozbawione praw publicznych lub wyborczych.

Karty wyborcze

W wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu w 2015 roku wydane zostaną dwie karty do głosowania. Jedna zawierające nazwiska kandydatów do Sejmu, jest koloru białego, wielkości kartki A4 lub B4 i składa się z wielu stron, przypominając książeczkę. Druga karta jest koloru żółtego i zawiera nazwiska kandydatów do Senatu. Składa się z jednej kartki formatu A4.