Jak głosować poza miejscem zameldowania? Wybory parlamentarne 2015

Wybory parlamentarne 2015. Jak głosować poza miejscem zameldowania? Do 23 października, czyli najpóźniej dwa dni przed wyborami, trzeba uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.

W wyborach parlamentarnych 2015 możemy zagłosować poza miejscem zameldowania bądź stałego pobytu. Wymagane do tego jest uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Po jego otrzymaniu możemy wykorzystać je zarówno w kraju, jak i za granicą, bez podawania do czego nam ono będzie potrzebne. Wniosek o zaświadczenie składamy w miejscu, w którym jesteśmy wpisani na listę wyborców. Możemy to dokonać na dwa dni przed wyborami, czyli do 23 października 2015 r. Uwaga, nie musimy tego robić osobiście - poza drogą pisemną możemy ten wniosek złożyć faksem bądź mailowo.

Jeśli nie możemy odebrać wniosku osobiście, w naszym imieniu może to zrobić pełnomocnik. "Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienia (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia" - czytamy na stronie PKW.

Po otrzymaniu takiego dokumentu zostaniemy od razu skreśleni z aktualnego spisu wyborców, żeby uniemożliwić zagłosowanie dwa razy. Jeśli zgubimy zaświadczenie, nie będziemy mieli żadnej możliwości zagłosowania w wyborach.

Zasady te dotyczą zarówno komisji w Polsce, jak i za granicą.

Dopisanie do listy wyborców

Dla PKW stałym miejscem zamieszkania nie musi być miejsce zameldowania. Jest to miejsce, w którym "koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby". Na tej podstawie - de facto jest to nasza decyzja - można wpisać się do rejestru wyborców tam, gdzie chcemy zagłosować. Odpowiedni wniosek składamy w urzędzie gminy, na terenie której chcemy głosować. Ostatecznym terminem na jego złożenie jest 20 października 2015 r.

Wniosek musi zawierać imię (bądź imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania.