Jak głosować? Wybory parlamentarne 2015

Zastanawiasz się nad podstawowymi informacjami dotyczącymi wyborów do Sejmu i Senatu w 2015 roku? Kiedy odbywają się wybory, kto może glosować, jak wygląda karta wyborcza, w jakich godzinach otwarty jest lokal oraz do kiedy obowiązuje cisza wyborcza. Wszystko znajdziesz tutaj.

Kiedy są wybory?

Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu odbędą się 25 października 2015 roku. Taki termin zarządził prezydent Bronisław Komorowski, postanowieniem z dnia 17 lipca. Wybory zarówno do Sejmu, jak i Senatu odbywają się w tym samym dniu. W lokalach wyborczych komisja wydawać będzie dwie różne karty do głosowania. Jedna, na kandydatów do Senatu. Druga, na kandydatów do Sejmu.

Kto może głosować?

Udział w głosowaniu mają prawo brać wszyscy uprawnieni spełniający następujące warunki: - posiadający polskie obywatelstwo - najpóźniej w dniu głosowanie mający ukończone 18 lat - osoby, które nie zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu - osoby, które nie zostały ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu - osoby, które nie został pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Z urzędu jest się wpisywanym do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca swojego zamieszkania w Polsce.

W jakich godzinach otwarte są lokale?

Głosowanie trwa od godziny 7:00 rano do godziny 21:00 - w niedzielę 25 października 2015 roku.

Obwody wyborcze utworzone za granicą oraz na polskich statkach, działają w godzinach 7:00 rano do 21:00 - czasu miejscowego. Obwody za granicą, których głosowanie mogłoby zakończyć się później, niż głosowanie w kraju, głosują dzień wcześniej czyli 24 października 2015 roku.

Jakich dokumentów potrzebuję?

Aby wziąć udział w głosowaniu potrzebny jest dokument dzięki, któremu możliwe będzie potwierdzenie tożsamości. Musi więc to być dokument ze zdjęciem, taki jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub służbowa. Dokument nie może być zniszczony ani uszkodzony.

Jak wygląda karta do głosowania?

Komisja obwodowa przyznaje dwie karty wyborcze - z kandydatami do Sejmu (biała) i z kandydatami do Senatu (żółta). Na pierwsze stronie znajduję się informacje: jakich wyborów dotyczy karta do głosowania, z którego okręgu jest oraz pieczęcie komisji. Następne strony przedstawiają kandydatów, ułożonych według kolejności przyznanej przez PKW. Każda strona zawiera informacje o okręgu wyborczym.

Przykład karty do głosowania na niedzielne wybory. Prawy górny róg jest odcięty. Przykład karty do głosowania na niedzielne wybory. Prawy górny róg jest odcięty.  PKW

Jak się głosuje?

Głosujemy poprzez zakreślanie iksem ("X") kwadracika obok nazwiska kandydata. Możemy oddać tylko jeden głos, na jednego kandydata, na całą kartę, która jest w formie książeczki . Oddajemy jeden głos na karcie kandydatów do Sejmu i jeden głos na karcie kandydatów do Senatu.

Jeśli zakreślony "iks" wyjdzie po za kwadracik - głos nadal jest ważny. Jednak jeśli podczas zakreślania zaznaczymy również inny kwadracik - głos będzie nieważny. Można zaznaczyć tylko jeden kwadracik, na całą kartę do głosowania (książeczkę).

Jak zaznaczać kratki wyborczeJak zaznaczać kratki wyborcze PKW

Jakie są sposoby głosowania?

Głosować można w kraju, w miejscu zameldowania i za granicą, w wyznaczonych do tego miejscach. Spis wyborców zagranicznych sporządzają konsulowie. Obwody za granicą tworzy MSZ. Wykaz obwodów jest dostępny we wszystkich polskich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego biura Wyborczego oraz na stronie internetowej PKW.

Głosować można na podstawie zgłoszenia do spisu wyborców, decydując się również na formę głosowania - osobiście w lokalu lub korespondencyjnie.

Od kiedy obowiązuje cisza wyborcza?

Cisza wyborcza zaczyna się 24 godziny przed dniem wyborów. Trwa więc od 24 października, od północy do zakończenia głosowania, do godziny 21:00 dnia 25 października, o ile głosowanie nie zostanie przedłużone.

Podczas ciszy wyborczej zabronione jest podawanie do wiadomości publicznej wyników przedwyborczych sondażowni. Dotyczy to również publikowania wiadomości na portalach społecznościowych. Nie można ponadto prowadzić agitacji wyborczej mogącej mieć wpływ na przebieg wyborów.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Więcej informacji na temat wyborów parlamentarnych w 2015 roku można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.