Jan Bury - poglądy, życiorys [SYLWETKA]

Jan Bury to były wiceminister skarbu państwa w rządzie Donalda Tuska. Poseł od 1991, poza III kadencją Sejmu. Kandydat startuje z listy PSL. Szef klubu parlamentarnego PSL.

Pochodzi z Przeworska w woj. podkarpackim. Jest absolwentem prawa w Rzeszowskiej filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1981 wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej, a od 1990 przez sześć lat był jego prezesem.

Program wyborczy i kariera polityczna Jana Burego

Od 1983 jest też czlonikiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, później przekształconego w Polskie Stronnictwo Ludowe. Od roku 1991 był posłem. W latach 1998-2001 był radnym w sejmiku podkarpackim. Od 2001 roku nieprzerwanie znowu jest posłem. W Sejmie zajmował się m.in. Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Skarbu Państwa, Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, a także jako wiceprzewodniczący w Komisji śledczej ds. prywatyzacji PZU. Został też przedstawicielem Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa. W 2007 mianowano go na wiceministra skarbu państwa. Dymisję złożył w 2012 tłumacząc swoją decyzję, że było mu coraz trudniej łączyć pracę w ministerstwie z byciem szefem klubu parlamentarnego PSL, którym został w 2011. Jest założycielem Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Obszarów Wiejskich. Jak sam twierdzi w swojej działalności "angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy mające na celu aktywizację rozwoju terenów wiejskich i przełamywanie barier edukacyjnych młodzieży wiejskiej".

Zarzuty przeciwko Buremu dotyczą ustawienia konkursu na dyrektora delegatury NIK w Rzeszowie oraz skutecznych nacisków posła na to, by Izba zmieniła wyniki kontroli inwestycji w energię wiatrową w gminie Chmielnik na Podkarpaciu. Razem z Burym odpowiedzialność karną mogą ponieść prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i wiceprezes Marian Cichosz, którzy mieli działać zgodnie z zaleceniami Burego, łamiąc przy tym prawo i nadużywając władzy.

Wniosek o uchylenie immunitetu Buremu i Kwiatkowskiemu wpłynął do Sejmu pod koniec sierpnia. Zarzuty oparte są na podsłuchanych rozmowach posła, prezesa i wiceprezesa NIK.

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,18906820,jan-bury-ja-jestem-ofiara-sluzb.html#ixzz3mjiBvGiB

W 2013 pojawiły się zarzuty przeciwko Buremu związane z ustawieniem konkursu na dyrektora delegatury NIK w Rzeszowie. Sprawa tyczyła się też skutecznych nacisków posła, by Izba zmieniła wyniki kontroli inwestycji w energię wiatrową na Podkarpaciu w gminie Chmielnik. W sprawę zamieszany jest też prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i wiceprezes Marian Cichosz, którzy mieli działać zgodnie z zaleceniami Burego, łamiąc przy tym prawo i nadużywając władzy. Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi i prezesowi NIK wpłynął do Sejmu w sierpniu 2015. Zarzuty opierają się na podsłuchanych rozmowach trójki zamieszanych.

Więcej informacji na temat wyborów parlamentarnych znajdziecie w portalu MamPrawoWiedziec.pl

Więcej o: