John Godson - życiorys, poglądy [SYLWETKA]

John Godson to kandydat z listy PSL. Jest posłem od 2010 roku.

Pochodzi z Nigerii. Skończył Abia State University w Nigerii. W latach 80. zaprzyjaźnił się misjonarzem z Rumunii, który opowiadał mu o Europie Wschodniej. Dzięki niemu w 1993 r. przybył do Polski jako świecki misjonarz. Godson związał się z zielonoświątkowcami. Po przeprowadzce uczył języka angielskiego na Uniwersytecie Szczecińskim i UAM w Poznaniu. W latach 2000 przeniósł się do Łodzi i ukończył na Uniwersytecie Łódzkim zarządzanie zasobami ludzkimi oraz stosunki międzynarodowe. Jest również po studiach Master of Professional Communication oraz Master of Business Administration na UŁ. Skończył też dwa kierunki studiów doktorskich - na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

John Godson - poglądy i program polityczny

Od 2004 został członkiem Platformy Obywatelskiej - jak sam przyznaje dlatego, że nie przyjęto go do PiS. W 2008 zawiesił działalność jako duchowny. W wyborach samorządowych 2010 dostał się do rady miejskiej Łodzi z drugim wynikiem, ale po objęciu przez Hannę Zdanowską z PO funkcji prezydenta miasta przejął po niej mandat poselski. W 2011 uzyskał reelekcję na posła dzięki 29 tys. oddanych na niego głosów. W 2013 wypisał się z PO ze względu na "dysonans w kwestiach światopoglądowych". W grudniu tego samego roku założył Polska Razem i został wiceprezesem ugrupowania. Został wykluczony z klubu po tym jak zagłosował za wotum zaufania dla rządów Donalda Tuska w czerwcu 2014. W tym samym roku wystartował na urząd prezydenta Łodzi i zdobył 4. miejsce. Od 2015 roku jest w PSL. Wybory parlamentarne będą kolejnym testem na politycznej drodze Godsona - wystartuje w nich jako kandydat PSL.

Więcej informacji na temat wyborów parlamentarnych znajdziecie w portalu MamPrawoWiedziec.pl