Leszek Miller - życiorys, poglądy [SYLWETKA]

Leszek Miller to kandydat na posła z komitetu Zjednoczona Lewica. Przewodniczący SLD i były premier. Za jego kadencji Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.

Miller, obecnie kandydat do wyborów parlamentarnych, pochodzi z Żyrardowa. z Wychowywał się w robotniczej rodzinie bez ojca. Swoją karierę polityczną zaczął w Związku Młodzieży Socjalistycznej. Gdy zakończył służbę wojskową w 1969 roku wstąpił do PZPR. Od 1973 do 1974 był zastępcą sekretarza Komitetu Zakładowego PZPR. Dzięki partyjnej rekomendacji skończył studia politologiczne w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR z tytułem magistra. Od 1977 kierował zespołem w Komitecie Centralnym, a w kolejnych latach Wydziałem ds. Młodzieży, Kultury Fizycznej i Turystyki. W połowie lat 80. wybrano go I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Skierniewicach. W grudniu 1988 roku został sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR, a w 1989 członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu jako współprzewodniczący ds. młodzieży - jego stolik jako jedyny nie podpisał porozumienia.

Miller: Kariera polityczna w SLD, poglądy i program polityczny

Po transformacji ustrojowej założył z innymi działaczami wywodzącymi się z PZPR Socjaldemokrację Rzeczpospolitej Polskiej. Startował do Sejmu z Łodzi otrzymując w wyborach od 50 tys. w 1991 roku do 146 tys. w 2001 roku. Przez trzy lata od 1993 roku Miller był ministrem pracy i polityki społecznej w rządach Waldemara Pawlaka i Józefa Oleksego. W 1996 roku mianowano go szefem Urzędu Rady Ministrów, co skwitował słynnym bon motem "prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy". W 1997 został ministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza.

Dwa lata później stworzył z SdRP we współpracy z licznymi organizacjami Sojusz Lewicy Demokratycznej i został przewodniczącym tej partii. W wyborach w 2001 ugrupowaniu startującemu razem z Unią Pracy udało się odnieść spektakularny sukces - SLD-UP zdobyło aż 41,1 proc głosów. Miller dostał wtedy nominację na premiera. Największym osiągnięciem jego rządów było zakończenie negocjacji z Unią Europejską i podpisanie Traktatu Akcesyjnego wprowadzającego Polskę do Unii Europejskiej. Rząd Millera pojął też decyzję o wysłaniu polskich wojsk do Iraku.

2 kwietnia 2004, dzień po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Miller złożył dymisję z urzędu premiera. W lutym tego samego roku zrezygnował z przewodniczenia SLD. W 2005 nie wpisano go na listę wyborczą okręgu łódzkiego do Sejmu, mimo poparcia działaczy lokalnych. Po upłynięciu kadencji zajął się publicystyką. W 2007 Miller odszedł z SLD, ponieważ nie zarekomendowano go na listę koalicji partii centrolewicowych Lewica i Demokraci. Wystartował za to z listy Samoobrony otrzymując 4 tys. głosów, przez co nie dostał się do Sejmu. W 2008 roku założył partię Nowa Lewica, ale po dwóch latach wrócił do SLD. Od grudnia 2011 ponownie jest szefem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Więcej informacji na temat wyborów parlamentarnych znajdziecie w portalu MamPrawoWiedziec.pl

Więcej o: