Janusz Korwin-Mikke - życiorys, poglądy [SYLWETKA]

Jest założycielem i prezesem partii KORWiN. Kandyduje w okręgu wyborczym Warszawa. Deputowany w Parlamencie Europejskim. W przeszłości zakładał i prowadził takie ugrupowania polityczne, jak: Unia Polityki Realnej, Wolność i Praworządność, Kongres Nowej Prawicy. Był posłem na Sejm I kadencji.

Ojciec Janusza Korwin-Mikkego był szefem wydziału konstrukcji silników w Państwowych Zakładach Lotniczych. Matka zginęła podczas powstania warszawskiego, więc jego wychowaniem zajęła się babka. Ukończył liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie. Był członkiem 1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta. Następnie studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki, rok później rozpoczął studiowanie na Wydziale Filozfii.

W roku 1964 został zatrzymany za rozpowszechniane ulotek protestacyjnych przeciwko zaostrzeniu cenzury i polityce kulturalnej władz związanej z represjami wobec sygnatariuszy Listu 34. Zawieszono go w prawach studenta, a do aresztu trafił na 10 dni. Służba Bezpieczeństwa pozbyła się z uczelni jego dokumentów, przez co nie mógł dalej studiować matematyki. Do absolutorium zabrakło mu ukończenie dwóch egzaminów. Rozpoczął studia na nowych kierunkach - psychologii, prawie i socjologii. Aresztowano go ponownie cztery lata później podczas wiecu studenckiego pod Politechniką Warszawską. Po wstawiennictwie dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii udało mu się odzyskać dokumenty i dokończyć studia. Pozostałe kierunki porzucił.

Pracownik naukowy, brydżysta

Od roku 1969 był pracownikiem naukowym Instytutu Transportu Samochodowego, a następnie Uniwersytetu Warszawskiego w Zespole Badań nad Informacją i Techniką Podejmowania Decyzji. W celach zarobkowych rozpoczął karierę zawodowego brydżysty. Udało mu się awansować do kadry narodowej.

Działalność polityczna - SD, własna oficyna wydawnicza, kierunek liberalizm i konserwatyzm

Korwin-Mikke należał do Stronnictwa Demokratycznego w latach 1962-1982. Wystąpił z niego w okresie stanu wojennego, na znak protestu przeciwko poparciu przez partię ustawy o przymusie pracy. W tym okresie należał również do Związku Młodziezy Socjalistycznej.

Pod koniec lat siedemdziesiątych założył oficynę wydawniczą - "Officyna Liberałów", w której wydawał książki drugiego obiegu. W swoim mieszkaniu prowadził również prywatne seminarium o nazwie "Prawica-Liberalizm-Konserwatyzm". W latach dziewięćdziesiątych założył tygodnik "Najwyższy CZAS!", który wydawany jest do chwili obecnej.

Próbował przyłączyć się do komisji ekspertów przy komitecie strajkowym stoczniowców szczecińskich w sierpniu 1980, ale jego propozycja została odrzucona z powodu ekscentrycznych poglądów. Starał się wprowadzić nowy program w Stronnictwie Demokratycznym, który realizowałby założenia wolnorynkowe oraz konserwatywno-liberalne, ale jego postulaty zostały odrzucone.

Aresztowany w marcu 1982 roku za kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. Internowany na okres trzech miesięcy, po zwolnieniu podpisał tzw. deklarację lojalności. Pięć lat później został koordynatorem Ruchu Polityki Realnej, przekształconego później w Unię Polityki Realnej. W roku 1991 dostał się do Sejmu i przez trzy lata pełnił funkcję posła. Po tym okresie jego partia nie odniosła żadnych sukcesów politycznych, zaliczając serię porażek w wyborach parlamentarnych. W roku 1997 zrezygnował z pełnienia funkcji jej prezesa. Funkcję tę ponownie objął dwa lata później, ale ze stanowiska ustąpił w roku 2002. Dwa lata później ubiegał się o mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czterokrotnie kandydował w wyborach prezydenckich.

Partia KORWiN - sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pora na Sejm?

W 2011 założył nową partię UPR-WiP, która swą nazwę zmieniła później na Kongres Nowej Prawicy. Sukcesem przez nią osiągniętym były wybory do Parlamentu Europejskiego w roku 2014, w których KNP uzyskało 7,15 proc. poparcia. Przed wyborami prezydenckimi rok później doszło do rozłamu w partii w skutek czego Janusz Korwin-Mikke założył nowe ugrupowanie: KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja. Teraz Korwin-Mikke jest kandydatem do Sejmu.

Więcej informacji na temat wyborów parlamentarnych znajdziecie w portalu MamPrawoWiedziec.pl

Więcej o: