Kwestionariusz prezydencki Gazeta.pl. Odpowiedzi Adama Jarubasa

Już wkrótce wybory prezydenckie. Aby głosować w nich świadomie, warto wcześniej poznać poglądy kandydatów. Dlatego w ramach akcji Gazeta.pl i MamPrawoWiedziec.pl przesłaliśmy im jednobrzmiące kwestionariusze dotyczące ważnych dla Polski spraw. Oto odpowiedzi Adama Jarubasa.

10 maja Polacy będą wybierać prezydenta. Być może masz już swojego kandydata, być może wciąż się wahasz albo w ogóle nie zamierzasz iść na wybory. Tak czy inaczej, chcemy pomóc Ci w podjęciu wyborczej decyzji. Jakakolwiek by ona była, niech będzie świadoma. Dlatego wraz z MamPrawoWiedziec.pl rozpoczęliśmy akcję "Twój głos".

Wszystkim kandydatom na prezydenta, którym udało się zebrać 100 tys. podpisów i zarejestrować swoje kandydatury, przesłaliśmy jednobrzmiące kwestionariusze dotyczące ważnych dla Polski spraw. Przez ostatnie tygodnie prezentowaliśmy zestawienia ich poglądów. Tu zamieszczamy pełne odpowiedzi udzielone przez Adama Jarubasa.

1. Kto jest dla Pana politycznym wzorem do naśladowania?

John Kennedy - za to, że w tak młodym wieku potrafił prowadzić tak zdecydowaną politykę zagraniczną. Ronald Reagan - za konsekwencję i długofalową strategię w pokonaniu Imperium Zła. Marszałek Józef Zych - za to, że zawsze wyraża swoje zdanie i ma propolski punkt widzenia.

2. Którego ze swoich politycznych oponentów darzy Pan największym szacunkiem? Dlaczego?

Nie chcę wyróżniać nikogo z nazwiska. Szanuję polityków, którzy mają własne poglądy i ich bronią, nawet jeśli się z nimi nie zgadzam.

3. Czego dotyczyłaby pierwsza ustawa, którą przedłożyłby Pan do rozpatrzenia Sejmowi po swoim wyborze na prezydenta?

System podatkowy przyjazny rodzinie poprzez zwiększenie ulgi na drugie dziecko, a brak podatków za trzecie i więcej dzieci.

4. Jaki jest Pana stosunek do refundacji przez państwo in vitro?

Częściowa refundacja, ale tylko dla osób mniej zarabiających.

5. Czy Polska, wzorem Litwy, powinna przekazywać broń Ukrainie?

Nie. Decyzja o ewentualnym wsparciu wojskowym dla Ukrainy powinna zapaść na szczeblu NATO, a pomoc trafić przede wszystkim ze strony państw sygnatariuszy memorandum budapeszteńskiego z 1994 r., czyli USA i Wielkiej Brytanii. To one obok Rosji gwarantowały nienaruszalność granic Ukrainy i mają wobec tego kraju szczególne zobowiązania.

6. Czy Polska potrzebuje baz NATO na swoim terytorium?

Tak, na wschodzie i południowym wschodzie Polski. To zwiększyłoby nasze bezpieczeństwo.

7. Czy jest Pan za ustawą o rejestracji związków partnerskich?

Nie. Obecny stan prawny pozwala unormować relacje między partnerami w drodze umowy cywilnoprawnej.

8. Czy jako prezydent, zgodnie z wolą Sejmu, ratyfikowałby Pan konwencję antyprzemocową?

Nie. Nie podzielam ideologicznej części dokumentu, która mówi o tym, że źródła przemocy są w religii i tradycji. Moją wątpliwość budzi też społeczno-kulturowa definicja płci. Nie oznacza to bynajmniej, że jestem przeciwnikiem walki ze zjawiskiem przemocy. Jednak w mojej opinii polskie regulacje w tej materii nie są ułomne.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: