Minął termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich

Głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich. Sprawdź, jak głosować korespondencyjnie w wyborach prezydenckich, jeśli zgłosiłeś taki zamiar w urzędzie gminy.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasZamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich można było zgłaszać w urzędach gmin lub miast do 27 kwietnia. Do urzędu można zgłaszać się osobiście, w formie pisemnej lub elektronicznej, zgłoszenie można także wysłać faksem.

Jak głosować korespondencyjnie - co musi zawierać zgłoszenie

W poprawnym zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego należało zawrzeć kilka informacji. Przede wszystkim należało umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia oraz PESEL. Osoby niewidzące mogą dołączyć prośbę i nakładkę na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a.

Kolejnym elementem jest adres, na który ma zostać wysłany pakiet do głosowania lub deklaracja osobistego odbioru pakietu. Konieczne jest też oznaczenie wyborów, w których chce się głosować (wybory prezydenta RP 2015) oraz oświadczenie: "Oświadczam, iż jestem wpisany do rejestru wyborców w (tu nazwa gminy/miasta)".

Jeżeli wniosek będzie zawierał błędy, osoba składająca zostanie wezwana przez urząd do uzupełnienia wniosku w ciągu trzech dni od daty wezwania. Jeśli wniosek zostanie złożony poprawnie, pakiet do głosowania zostanie dostarczony w ciągu siedmiu dni.

Jak głosować po otrzymaniu pakietu korespondencyjnego

Pakiet wyborczy będzie zawierał zaadresowaną kopertę zwrotną, jedną kartę do głosowania, a także instrukcję. Wyborca otrzyma także osobną kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym oddaniu głosu oraz - jeśli tak zaznaczono we wniosku - nakładkę na kratę w alfabecie Braille'a.

Wypełnioną kartę do głosowania oraz oświadczenie należy włożyć do koperty zwrotnej i zakleić. Taką kopertę wystarczy przed dniem wyborów wrzucić do skrzynki pocztowej lub dostarczyć do urzędu lub swojej komisji wyborczej.

Co ważne, nieumieszczenie w kopercie podpisanego oświadczenia lub niezaklejenie koperty spowoduje, że karta nie będzie uwzględniona w wyborach. Wyborcy głosujący korespondencyjnie za granicą, wysyłają kopertę na własny koszt do konsulatu.

Sprawdź, jak głosować poza miejscem zameldowania. Masz czas do piątego maja>>>

Zobacz wzór dokumentów do głosowania korespondencyjnego>>>

Instrukcja głosowania korespondencyjnego>>>

Wybory > Wybory prezydenckie 2015 > Jak głosować poza korespondencyjnie>>>

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: